πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Δ.Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η ιδιωτικοποίηση του πράσινου

Το θέμα της ιδιωτικοποίησης του πράσινου έναντι 1,3 εκατ. ευρώ που είχε καταγγείλει από πέρυσι το Νοέμβριο η ΔΑΣ-ΟΤΑ έβαλε στην ημερήσια διάταξη (θέμα 3) ο δήμαρχος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Άρης Βασιλόπουλος. Πρόκειται για την: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου” (Α.Μ. 150/17)», με βάση την οποία, σύμφωνα με την ΔΑΣ-ΟΤΑ,  «η δημοτική αρχή προχωράει σε απόδοση 1,3 εκατ. ευρώ σε εργολαβικά συμφέροντα για την συντήρηση 11 σημείων της πόλης για ένα χρόνο»
Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική παράταξη, η επίσημη δικαιολογία του Δήμου είναι η έλλειψη προσωπικού, «τα ίδια δηλαδή που λέει η κάθε δημοτική αρχή για να καλύψει την πολιτική επιλογή να εκχωρηθούν υπηρεσίες των Δήμων σε ιδιωτικά συμφέροντα», αναφέρει η ΔΑΣ-ΟΤΑ
  H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νέα  Φιλαδέλφεια  7/9/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 22893
ΔΗΜΟΣ                                   
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ                   
Αριθ. Προσκλ.: 38

Δ/νση : Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ.: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX :  213 2049006
 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,  την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
  1. Έγκριση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.» (Α.Μ. 95/2018).
  1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου” (Α.Μ. 150/17).
  1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών» και κήρυξη προσωρινών αναδόχων.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();