πρΟΤΑση 

Σχέδιο κειμένου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ από τα Δημοτικά Συμβούλια...
...για την ΜΗ εφαρμογή του Ν.4250/2014 για τη συγκριτική «αξιολόγηση»
Δήμος Χαλανδρίου : Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο
Το νέο Δ.Σ. μετά τις εκλογές της 25ης Μαΐου...
Ανάλυση του άρ. 42 του Ν. 4250/2014...
από τον εμπειρογνώμονα Δημόσιας Διοίκησης Κ. Παπαδημητρίου...
Το Δ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
...κείμενο γνώμης του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
ΦΕΚ 325Β/12-2-2014 : Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Χαλανδρίου
Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
ΚΕΕΛΠΝΟ : Αιμορραγικός πυρετός από ιό Ebola
Συνεχής Ενημέρωση από το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: Κατεπείγουσα Ανακοίνωση (17.11.2014)
...για την εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: Νέα προσπάθεια του ΥΠ.ΕΣ. για τη δήθεν "αξιολόγηση" των δομών
...στόχος η ανορθολογική συρρίκνωση των δομών των Ο.Τ.Α. (17.11.2014)