Σχέδιο κειμένου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ από τα Δημοτικά Συμβούλια...
...για την ΜΗ εφαρμογή του Ν.4250/2014 για τη συγκριτική «αξιολόγηση»
Δήμος Χαλανδρίου : Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο
Το νέο Δ.Σ. μετά τις εκλογές της 25ης Μαΐου...
Δήμος Χαλανδρίου : Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την ακύρωση του Ν. 4250/14...
...που αφορά στην αξιολόγηση με ποσόστωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και δεσμεύεται ότι δε θα τον εφαρμόσει.