Δήμος Χαλανδρίου: Εκδήλωση προληπτικού ελέγχου & ενημέρωσης για την οστεοπόρωση.

Δήμος Χαλανδρίου: Εκδήλωση προληπτικού ελέγχου & ενημέρωσης για την οστεοπόρωση.

Η εξαθλιωμένη και πλήρως λεηλατημένη αποικία που λέγεται Ελλάδα και τα «ισοδύναμα» της φτώχειας…

Η εξαθλιωμένη και πλήρως λεηλατημένη αποικία που λέγεται Ελλάδα και τα «ισοδύναμα» της φτώχειας…

Πρόγραμμα Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χαλανδρίου: Οκτώβριος 2015 - Ιούνιος 2016

Πρόγραμμα Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χαλανδρίου: Οκτώβριος 2015 - Ιούνιος 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Δραστηριότητες 2015-2016 στο χώρο του Αετοπούλειου

Δήμος Χαλανδρίου: Δραστηριότητες 2015-2016 στο χώρο του Αετοπούλειου

Το Πολιτικό Μανιφέστο της πρΟΤΑσης

Το Πολιτικό Μανιφέστο της πρΟΤΑσης