Σχέδιο κειμένου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ από τα Δημοτικά Συμβούλια...
...για την ΜΗ εφαρμογή του Ν.4250/2014 για τη συγκριτική «αξιολόγηση»
Δήμος Χαλανδρίου : Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο
Το νέο Δ.Σ. μετά τις εκλογές της 25ης Μαΐου...
Δήμος Χαλανδρίου : Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την ακύρωση του Ν. 4250/14...
...που αφορά στην αξιολόγηση με ποσόστωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και δεσμεύεται ότι δε θα τον εφαρμόσει.
Το Δ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
...κείμενο γνώμης του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
ΦΕΚ 325Β/12-2-2014 : Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Χαλανδρίου
Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
ΚΕΕΛΠΝΟ : Αιμορραγικός πυρετός από ιό Ebola
Συνεχής Ενημέρωση από το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων