πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΕλΣυν: “Οι υπάλληλοι που δεν δικαιούνται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας”

Μία σημαντική κρίση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα, για την διαχείριση των απορριμμάτων και το ποιοι δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr.
Συγκεκριμένα, με την Πράξη του 106/2018, χαρακτηρίζει μη νόμιμη την αναδρομική καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε Δημοτική Υπάλληλο, η οποία ασκεί, αμιγώς, διοικητικά καθήκοντα, σε χώρο που, αν και βρίσκεται πολύ κοντά ή στεγάζεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (ΣΜΑ), ωστόσο δεν επιτρέπει την άμεση επαφή τους με αυτά. «Τούτο εξάλλου είναι εύλογο, καθόσον οι συνθήκες παροχής της εργασίας της εντός χώρου στεγασμένου και ξεχωριστού από εκείνον, στον οποίο γίνεται η συμπίεση και η μεταφόρτωση των απορριμμάτων, έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική διαφοροποίησή της σε σχέση με τους υπαλλήλους που ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους έρχονται σε άμεση επαφή με τα απόβλητα και εκτελούν για το λόγο αυτό πραγματικά επικίνδυνη εργασία υπό συνθήκες δυσμενέστερες από εκείνες, υπό τις οποίες παρέχει την εργασία της η φερόμενη ως δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπάλληλος», αιτιολογεί, επεξηγώντας συγκεκριμένα, στην Πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();