πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη μη εφαρμογή μειωμένου ωραρίου σε καθαρίστριες Δήμων

Συνάδελφοι,
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018, η Ομοσπονδία μας υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου χρόνου.
Η εν λόγω Συλλογική Σύμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων (Σωματείων) - Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας, όπως προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων (Σωματείων) – Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α..

Με τις διατάξεις της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ουσιαστικά κωδικοποιούνται οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων ενώ προβλέπεται η υπαγωγή επιπλέον κατηγοριών εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της.
Επειδή έχουμε γίνει δέκτες δεκάδων καταγγελιών τόσο από εργαζόμενους όσο και από Συλλόγους – Σωματεία (εδικά για τις συναδέλφισες καθαρίστριες), για τη μη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων και παρερμηνείας τους, σας ενημερώνουμε και σας επισημάνουμε τα εξής:
Συγκεκριμένα, στη παράγραφο 5 του άρθρου 2: «Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο:» και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο ε΄ προβλέπεται επιπρόσθετα η μείωση του ωραρίου από σαράντα (40) ώρες σε τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, των εργαζομένων «Στα αφοδευτήρια, ήτοι ενδεικτικά εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ., που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων» χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.
Από την διατύπωση και μόνο της διάταξης είναι σαφές πως ουδεμία αναφορά γίνεται σε «δημόσια ουρητήρια-αφοδευτήρια» όπως παρερμηνεύουν σκοπίμως κάποιοι αλλά σε «…εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ., που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων».
Επίσης ειδικότητα «εργάτης αφοδευτηρίων» δεν υφίσταται ενώ ο καθαρισμός των αφοδευτηρίων αποτελεί βασική αρμοδιότητα των εργατριών-εργατών καθαριότητας εσωτερικού χώρου. Η καθαριότητα δε αυτών των χώρων δεν γίνεται μία φορά ημερησίως σε ένα παιδικό σταθμό ή σε ένα σχολείο ή σε ένα Δημοτικό κτίριο αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου αποτελεί κύριο και καθημερινό καθήκον όλη την διάρκεια της λειτουργίας των δομών αυτών αλλά και του ωραρίου των εργαζομένων.
Η προϋπόθεση της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών καθ’ όλο το ωράριο στη καθαριότητα αφοδευτηρίων ή οι τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος εργαζόμενος των συγκεκριμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων, απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες εκείνες που επιφορτίζονται καθημερινά ΚΑΙ με την αρμοδιότητα καθαριότητας των αφοδευτηρίων και των τουαλετών ΟΛΩΝ των Δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείων, Παιδικών Σταθμών, Κ.Α.Π.Η., Κ.Ε.Π., Ν.Π.Δ.Δ. κ.α.) που δικαιολογούν την μείωση του ωραρίου του.

Συνάδελφοι,
Σας εφιστούμε την προσοχή και σας καλούμε να παρεμβαίνετε άμεσα όταν διαπιστώνετε τη μη τήρηση των διατάξεων και των ευνοϊκότερων όρων εργασίας, τόσο της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας όσο και της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου (Φ.Ε.Κ. 2945 Β΄ 29/8/2017) της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και να ενημερώνετε άμεσα την Ομοσπονδία.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                              Βασίλης Πετρόπουλος»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();