Κερδισμένος 13ος και 14ος μισθός για δημοτικούς υπαλλήλους – Έφεση του Δήμου

Κερδισμένη αγωγή διεκδίκησης επιδομάτων εορτών και αδείας για περίπου 60 εργαζομένους του Δήμου Καλαμαριάς, σύμφωνα με πρώτες, ανεπίσημες πληροφορίες του epoli.gr από εργαζομένους του εν λόγω Δήμου.
Σύμφωνα με την ίδια, πρώτη ενημέρωση των εργαζομένων, η Διοίκηση του Δήμου, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάθεση αγωγής κατά της θετικής για τους εργαζομένους δικαστικής απόφασης.
Από το Blogger.