πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Πρωτοδικείο Αθηνών: Συμβασιούχος έγινε αορίστου χρόνου

Με μια πολύ σημαντική απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε εργαζόμενο στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς, ο οποίος εργαζόταν, δυνάμει προσωρινών πινάκων κατάταξης του ΑΣΕΠ οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/60Μ/2008 Προκήρυξης του πρώην Δήμου Νέας Ερυθραίας νυν Κηφισιάς, μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης των ατομικών πράξεων διορισμού βάση του πίνακα διοριστέων.

Όταν εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δεν συμπεριλαμβανόταν σε αυτούς, παρέμεινε όμως στη θέση του λόγω της αναστολής προσλήψεων μονίμου προσωπικού στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3833/2010 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017 οπότε και ήρθη η αναστολή προσλήψεων.

Κατόπιν απόλυσής του ο εργαζόμενος προσέφυγε δικαστικώς ζητώντας να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να υποχρεωθεί ο Δήμος Κηφισιάς να τον απασχολεί στην ίδια θέση μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής του.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 7051/2018 απόφασής του δέχθηκε την αίτηση περί λήψεων ασφαλιστικών μέτρων με το σκεπτικό ότι η διάρκεια που εργάστηκε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δυνάμει των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ δεν δικαιολογεί τον έκτακτο χαρακτήρα της σύμβασης ορισμένου χρόνου και κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα με τους συναδέλφους του που είναι αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι απασχολήθηκε στην ίδια ή παρόμοια εργασία με αυτούς καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Κηφισιάς.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αφενός λόγω του ότι πρώτη φορά δέχεται το Δικαστήριο ότι ο επιτυχών στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην εργασία του και πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητα και αν δεν είναι στους οριστικούς πίνακες και αφετέρου λόγω της μεγάλης σε διάρκεια προστασίας που παρέχει στον εργαζόμενο, δεδομένου ότι η ισχύς της θα παύσει μόνο όταν εκδοθεί απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου δηλαδή του Εφετείου Αθηνών επί της αγωγής του, η οποία ακόμα εκκρεμεί να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();