πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπαλλήλους ΟΤΑ – Τι ισχύει

Την ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου σε Δημοτικό Υπάλληλο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) παρουσιάζει – αναλύει, σήμερα, το epoli.gr σε αντίστοιχη πρόβλεψη - που επίσης παρουσιάσαμε - για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων στο Δημόσιο, βάσει του άρθρου 30 του Υ.Κ., του οποίου οι διατάξεις όμως είναι ίδιες με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 που ισχύουν για τους Δήμους (πλην του οργάνου ανάθεσης που στην περίπτωση των Δήμων είναι ο Δήμαρχος, αντί του Προϊσταμένου για το Δημόσιο).
Στα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου ορίζονται τα εξής: 
  • Η ανάθεση καθηκόντων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, δηλαδή ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της και
Β. Αδυναμία κάλυψής της με άλλο τρόπο, δηλαδή η ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμόδιου υπαλλήλου για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη.
  • Η απόφαση να είναι «αιτιολογημένη».
  • Ανάθεση «έως δύο (2) μήνες», υπό την έννοια εντός του ίδιου έτους. Η διάρκεια των δύο μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται αθροιστικά και όχι κάθε φορά δύο (2) μήνες.
  • Πέρα από δύο (2) μήνες και «έως έξι (6) μήνες ακόμη», απαιτείται να προηγηθεί «αιτιολογημένη» γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η πρόσθετη διάρκεια των έξι (6) μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται όπως των δύο (2) μηνών.
  • Οι διατάξεις του άρθρου 30 του Υ.Κ. δε συνιστούν τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του ίδιου Φορέα.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();