πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα δημοτικών υπαλλήλων: Τι ισχύει

Ότι, οι διατάξεις του Ν.3584/2007 περί περιορισμών στην άσκηση παράλληλης δραστηριότητας του μόνιμου προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. δεν εφαρμόζονται αναλογικά στους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., αποφαίνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr.
Το θέμα έφτασε στο ΕλΣυν, σε συνέχεια άρνησης Επιτρόπου να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα πληρωμής αναδόχου, λόγω του ότι, ένας εκ των εταίρων της είχε προσληφθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου - που είχε κάνει την απευθείας ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία - κατά την ίδια χρονική περίοδο ως ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();