πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: ΟΧΙ στη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, με αφορμή την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για «…τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η σύσταση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού…», αλλά και την πρεμούρα διαφόρων δήμων για να προχωρήσουν στη σύστασή τους, θέλει να δηλώσει τα εξής:

1. Η κυβέρνηση υλοποιεί όλο το αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια και που καμία κυβέρνηση δεν τολμούσε μέχρι τώρα να εφαρμόσει. Μάλιστα το ΥΠΕΣ επικαλείται«…τις διατάξεις του άρθρου 168 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται εσωτερικός έλεγχος σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης…» και προς αποφυγή παρερμηνειών – θέλει να πει ότι αρχικά θεσπίστηκε από την κυβέρνηση Κ. Καραμανλή της ΝΔ – διευκρινίζεται ότι «…η έννοια του εσωτερικού ελέγχου εντός του ανωτέρω πλαισίου έχει οριστεί ρητά με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3492/2006…».
2. Το έργο αυτών των υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, ενδεικτικά είναι: «…ο προγραμματισμός ελέγχων επί των διαδικασιών που μεσολαβούν από την παραλαβή μέχρι την εκκαθάριση και την πληρωμή των υποχρεώσεων του φορέα και η συνδρομή, μέσω παρατηρήσεων, στη βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μη δημιουργία νέων…». Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο έλεγχος και οι διαδικασίες υλοποίησης των υποχρεώσεων του δήμου ανατίθεται σε μια τέτοια υπηρεσία, τότε αναρωτιόμαστε ποιες θα είναι οι ευθύνες και αρμοδιότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών και των προϊσταμένων τους;
3. Η θεσμοθέτηση μιας τέτοιας υπηρεσίας στους ΟΤΑ αλλά και στο υπόλοιπο Δημόσιο παραπέμπει στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της ΕΛΑΣ και των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους και διαμορφώνει ένα κλίμα καχυποψίας και χαφιεδισμού μεταξύ των υπηρεσιών και των εργαζομένων, ενώ ακυρώνει και την ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα, οι αιρετοί στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και όλοι οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ πρέπει να αντιδράσουν στη σύσταση τέτοιων υπηρεσιών στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των Δήμων και να μην αποδεχτούν τις μνημονιακές επιταγές που θέλουν να οικοδομήσουν ένα σύστημα ασφυκτικού ελέγχου στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μπορούν, ανά πάσα στιγμή οι δανειστές, να γνωρίζουν, να υποδεικνύουν και να παρεμβαίνουν στην υλοποίηση των κατευθύνσεών τους και στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, για την αποπληρωμή των δανείων και την πλήρη υποταγή της χώρας μας στις επιταγές του διεθνούς κεφαλαίου.

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ / 5-10-2018
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();