πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Εφάπαξ βοήθημα σε κληρονόμους Δημοτικού Υπαλλήλου - Τι ισχύει

Με την υπ’ αριθμ. 104/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε νόμιμη η δαπάνη που αφορούσε σε καταβολή στους κληρονόμους δημοτικής υπαλλήλου του εφάπαξ βοηθήματος του ν. 103/1975. Προηγουμένως η αρμόδια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε κρίνει ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη και είχε αρνηθεί να θεωρήσει το χρηματικό ένταλμα, υποστηρίζοντας ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 103/1975 για την καταβολή στους κληρονόμους, πρώτον διότι αυτοί δεν δικαιούνταν να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου της μητέρας τους και δεύτερον διότι η κληρονομούμενη δεν είχε θεμελιώσει κατά την ημέρα του θανάτου της συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο το epoli.gr.
Το Κλιμάκιο, αφού έλαβε υπόψη του τον Οργανισμό του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το ν. 2084/1992 περί «Αναμόρφωσης κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» έκρινε ότι για την απόληψη εφάπαξ βοηθήματος από το Τ.Π.Δ.Υ. προϋπόθεση είναι η προηγούμενη απονομή στον δικαιούχο σύνταξης. Πρόσωπα, τα οποία κληρονομούν εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης ασφαλισμένο του Τ.Π.Δ.Υ., που λόγω μη προηγουμένης συνταξιοδοτήσεώς του από το Δημόσιο δεν έχει αποκτήσει, κατά τον χρόνο του θανάτου του, δικαίωμα για απόληψη εφάπαξ βοηθήματος, δεν έχουν δικαίωμα λήψεως εφάπαξ βοηθήματος από το εν λόγω Ταμείο, αφού δεν αποκτούν τέτοιο δικαίωμα, ούτε ως εκ της ιδιότητάς τους ως κληρονόμων, ούτε ως πρόσωπα δικαιούμενα σύνταξη από το Δημόσιο, λόγω του θανάτου του ασφαλισμένου. Εξαίρεση σε αυτή την παραδοχή αποτελούν, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα του ασφαλισμένου του Τ.Π.Δ.Υ., εφόσον δεν δικαιώθηκαν συντάξεως από το Δημόσιο Ταμείο λόγω του θανάτου του και δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα δικαιούμενα σύνταξη από το Δημόσιο εξαιτίας του θανάτου του. Στην περίπτωση αυτή, ο επιζών σύζυγος, καθώς και τα τέκνα του ασφαλισμένου έχουν δικαίωμα λήψεως του εφάπαξ βοηθήματος του θανόντος ασφαλισμένου κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468
Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();