πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Υπερ της αύξησης του προϋπολογισμού για την Αυτοδιοίκηση το Ε. Κοινοβούλο

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες χαιρέτισαν την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027. Η αύξηση των πόρων μέχρι το 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της Ε.Ε. των 27, η διατήρηση ισχυρών πολιτικών συνοχής και γεωργικών πολιτικών καθώς και ο προσδιορισμός νέων μέσων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων της ΕΕ για τους πολίτες αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες και των δύο θεσμικών οργάνων. Η σημερινή θέση του Κοινοβουλίου αποτελεί μια σταθερή βάση για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, των οποίων η ομόφωνη συμφωνία είναι υποχρεωτική για την έγκριση του προϋπολογισμού.

"Η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα είναι καλή είδηση για τις περιφέρειες, τις πόλεις και για όλους τους πολίτες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το Κοινοβούλιο να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παράσχει στην Ε.Ε. τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας" δήλωσε ο Karl-Heinz Lambertz, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), τονίζοντας ότι: "οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες καλούν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εργαστούν δίπλα δίπλα, εξασφαλίζοντας πρώτα την έγκαιρη συμφωνία των πολιτών για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και την μακροπρόθεσμη συνέχεια και συνοχή των επενδύσεων της ΕΕ ".

Μετά την παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. (το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) οι εισηγητές και εκπρόσωποι της ΕτΠ ενέτειναν τη συνεργασία τους με τους εισηγητές του Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η φωνή των τοπικών κοινοτήτων της Ευρώπης θα ληφθεί υπόψη για τις βασικές αποφάσεις για το μέλλον της ΕΕ.

Η Επιτροπή κινητοποιείται για να αποφευχθούν οι προτεινόμενες περικοπές σε κρίσιμες πολιτικές όπως η συνοχή και η αγροτική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι τοπικοί ηγέτες εργάζονται για να βελτιώσουν τον αντίκτυπο της ΕΕ σε τομείς όπως η καινοτομία, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση στην ενέργεια και η ένταξη των μεταναστών, αυξάνοντας τη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων και υποστηρίζοντας τις τοπικές πρωτοβουλίες.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, κ. Nikola Dobroslavić (HR / EPP), πρόεδρος της περιοχής του Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα, δήλωσε: "Χαιρετίζουμε θερμά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα πρέπει τώρα να ενώσει τις δυνάμεις και να αναπτύξει έναν πραγματικό διάλογο, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την έγκαιρη έναρξη των νέων προγραμμάτων το 2019. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι αγρότες, οι επιχειρήσεις, οι σπουδαστές και οι επιστήμονες έχουν ανάγκη να τηρηθεί η θεμελιώδης αρχή: οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να διανμεμηθεί με επιτυχία μόνο εάν βασίζεται στην ιδιοκτησία και την εταιρική σχέση ".

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();