πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Το «ένσημο» που κάνει τη διαφορά - Ποιοι ευνοούνται αν το έχουν (παράδειγμα)

Κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ που έχουν έστω και ένα «ένσημο» πριν από το 1993, παίρνουν σύνταξη, πλήρη ή μειωμένη, από 60 ετών, με τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015.

Το «κλειδί» για την έξοδο είναι να συμπληρώνουν με εργασία ή και από ανεργία ή ακόμη και από εξαγορές χρόνου ασφάλισης, ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης ως το 2012.

Τα «ένσημα» ως το 2012 τούς κατοχυρώνουν με όρια ηλικίας που ξεκινούν από τα 56,5 για τις μητέρες ή τα 59,5 και 60,2 ετών για όσους έχουν ως το 2012, με αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, τις 10.500 ημέρες εργασίας.
Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο ο απαιτούμενος αριθμός ημερών δεν συμπληρώνεται ως το 2012, αλλά από 1/1/2013, τότε χάνεται η κατοχύρωση και το όριο ηλικίας πηγαίνει αυτόματα στα 62 για μειωμένη, και στα 67 για πλήρη ή στα 62 για πλήρη αλλά με 12.000 ημέρες εργασίας.

Η παγίδα αυτή αποφεύγεται μόνο με αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ώστε να έχουν τα απαιτούμενα ένσημα ως το 2012.

Δείτε ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα:

Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ πριν από το 1993 που είχε ως το 2011, με διαστήματα ανεργίας, 4.600 ένσημα και σήμερα έχει 6.500. Αν είχε ανήλικο παιδί το 2011, συμφέρει να εξαγοράσει σήμερα 900 ημέρες ασφάλισης ώστε να συμπληρώσει τις 5.500 το 2011 με ανήλικο τέκνο. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνει το όριο ηλικίας που θα ισχύει για τη μειωμένη σύνταξη όταν κλείσει τα 52 και αντίστοιχα το όριο για πλήρη που θα ισχύει εφόσον κλείσει τα 57. Εστω ότι έκλεισε τα 57 το 2017. Με την κατοχύρωση της προϋπόθεσης για σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011, θα βγει με πλήρη σύνταξη στα 60,9 γιατί αυτό είναι το νέο όριο ηλικίας για το 57ο έτος που το συμπλήρωσε το 2017. Η ίδια ασφαλισμένη όμως, ακριβώς λόγω της κατοχύρωσης που κέρδισε με την εξαγορά των 900 ημερών, έχει κλειδώσει και τη μειωμένη σύνταξη με το όριο των 52 ετών. Επειδή λοιπόν τα 52 τα έκλεισε πριν από τον Αύγουστο του 2015, έχει το δικαίωμα να πάρει τη μειωμένη οποτεδήποτε χωρίς να χρειάζεται να πιάσει κάποιο νέο όριο ηλικίας. Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη έχει κλείσει τα 52 το 2015 θα πάρει τη μειωμένη στα 55, ενώ αν το 2017 είναι 52 θα πάρει μειωμένη στα 58,5. Αν τα 52 τα κλείσει το 2018, τότε θα βγει πάλι με μειωμένη στα 60,2.
Χωρίς την εξαγορά 900 ημερών και παρότι είχε ανήλικο θα έχανε την κατοχύρωση και θα έπαιρνε σύνταξη στα 62 (μειωμένη) ή στα 67 (πλήρη) με τα σημερινά της ένσημα. Αν όμως στα 62 της δεν έχει 100 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος την τελευταία 5ετία, τότε δεν βγαίνει με μειωμένη και πάει στα 67 για πλήρη, εκτός αν φτάσει στα 40 χρόνια εργασίας οπότε θα πάρει πλήρη στα 62.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();