πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Υπηρεσία Δημοσίου και Υπαλλήλου ΟΤΑ σε προβληματική περιοχή [Εγκύκλιος του ΥΠΔΑ]

Ότι, για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ Βαθμού και των ΝΠΙΔ τους σε προβληματική περιοχή και την επιδότηση κατοικίας, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος από την τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξη του στην ίδια προβληματική περιοχή, αναφέρει σε εγκύκλιό του το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης [επισυνάπτεται].
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 4του ν.1943/1991(Α’50):

«Σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης…».


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
https://www.epoli.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();