πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Οι πιο κακοπληρωµένοι στην Ε.Ε. οι έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι

Η αγοραστική τους δύναµη κρίνεται ανεπαρκής, µε το επίπεδο των αποδοχών τους σε σχέση µε το κόστος διαβίωσης να υπολείπεται κατά πολύ του µέσου όρου

Στις χαμηλότερες θέσεις ανάµεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσεται η Ελλάδα για την αγοραστική δύναµη των δηµοσίων υπαλλήλων της. Με βάση τον δείκτη αποδοχών-κόστους διαβίωσης και στοιχεία από την Eurostat, τα οποία επεξεργάστηκε το Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α∆Ε∆Υ, το επίπεδο των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων, συσχετιζόµενο µε το κόστος διαβίωσης, υπολείπεται κατά πολύ από το να θεωρηθεί επαρκές. Η έρευνα του Πολύκεντρου λαµβάνει υπόψη τέσσερις µεταβλητές για να υπολογίσει το κόστος διαβίωσης:
  • Ακρίβεια στα καταναλωτικά είδη
  • δαπάνες στέγασης και βασικών παροχών που αποτελούν και κύρια πηγή υποχρεωτικών εξόδων κάθε νοικοκυριού
  • δαπάνες για υπηρεσίες υγείας, παιδείας, ασφάλισης, που δεν καλύπτει το κράτος
  • έµµεση φορολογία σε είδη και υπηρεσίες αλλά και άµεση (φόρος φυσικών προσώπων).
Σε τιµές 2016 οι βασικές δαπάνες για το κόστος ζωής µε στοιχεία της Eurostat (δαπάνες στέγασης και βασικών παροχών ηλεκτρισµού, νερού, θέρµανσης που αποτελούν το 25% των δαπανών κάθε νοικοκυριού) µετρήθηκαν στα 6.486 ευρώ, σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε τον µέσο όρο των 28 χωρών της ΕΕ και ελαφρώς χαµηλότερα από τον µέσο όρο των 19 κρατών της Ευρωζώνης.
Αντίστοιχα ο άµεσος φόρος φυσικών προσώπων κυµάνθηκε στο 42,5%, όταν ο µέσος όρος των 28 της ΕΕ ήταν στο 40% και των 19 της Ευρωζώνης κοντά στο 50%. Αντίστοιχα η ετήσια δαπάνη για υγεία και παιδεία µετρήθηκε στα 1.867 ευρώ, στα ίδια επίπεδα µε τους 28 της ΕΕ (πάνω από 2.000 ευρώ ο µ.ο. των 19 της Ευρωζώνης).
Για την ίδια χρονιά οι µέσες µηνιαίες αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων διαµορφώθηκαν στα 1.065 ευρώ, όταν στην ΕΕ των 28 ο µέσος όρος υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ και στους 19 της Ευρωζώνης προσεγγίζει τα 3.000 ευρώ. Γενικώς η γκάµα των µισθών στην Ευρώπη είναι πολύ µεγάλη, ξεκινά από 550 ευρώ στη Βουλγαρία, κλιµακώνεται στα 1.181 στην Πολωνία και στα 1.220 στην Τσεχία για να φτάσει πάνω από 5.500 στη ∆ανία.
Η µελέτη της Α∆Ε∆Υ υπολόγισε τον δείκτη αποδοχών-αµοιβών και κόστους διαβίωσης. Με βάση τον δείκτη αυτό, φαίνεται πως 10 χώρες -από τη Βουλγαρία, την Τσεχία και την Εσθονία µέχρι την Ισλανδία, τη Μάλτα, τη ∆ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο- κατατάσσονται στο άριστα καθώς έχουν αποδοχές που ανταποκρίνονται πλήρως στο κόστος ζωής και διαβίωσης.
Για τις χώρες αυτές το επίπεδο των αποδοχών είναι επαρκές και ανταποκρίνεται στο κόστος ζωής των πολιτών της, επισηµαίνει η µελέτη. Καθώς το µέγεθος του ΑΕΠ και το ύψος των δηµόσιων µισθών ανάµεσα στη Βουλγαρία και τη ∆ανία είναι χαοτικό, αφού η µια δίνει µισθό 500 ευρώ και η άλλη 5.500 ευρώ, είναι προφανές πως το κόστος ζωής παίζει ρόλο-κλειδί στην εξίσωση.
Το υψηλό κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα οδηγεί τον επίµαχο δείκτη στις χαµηλότερες θέσεις της κατάταξης ανάµεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Χειρότερη επίδοση από την Ελλάδα έχουν µόνο η Σλοβενία και η Πορτογαλία, αφού η χώρα µας κατατάσσεται τρίτη από το τέλος.
«Το συµπέρασµα είναι ότι οι αµοιβές στην Ελλάδα υπολείπονται κατά πολύ του επιπέδου εκείνου που θα µπορούσε να ανταποκριθεί στο κόστος και τις δαπάνες διαβίωσης» καταλήγει η µελέτη, προτείνοντας βελτίωση των αποδοχών και µείωση του κόστους ζωής.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();