πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Αναδρομικά χωρίς κρατήσεις στους ΟΤΑ

Πρόκειται για ποσά έναντι παροχών σε είδος που στερήθηκαν από το 2011 όσοι απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Χωρίς κρατήσεις φόρου θα είναι τα αναδρομικά που θα λάβουν έως και 50.000 δημοτικοί υπάλληλοι έναντι παροχών σε είδος που στερούνται από το 2011. Τα ποσά που δικαιούται κάθε εργαζόμενος μπορεί να φθάνουν τα 800 ευρώ ετησίως, δηλαδή 4.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Πρόκειται για μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα που είχαν λαμβάνειν οι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και ειδικότητες όπως εκείνες που αφορούν την καθαριότητα, τα κοιμητήρια, τις δημόσιες τουαλέτες, αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες εκτελούν έργα κάθε είδους στο ύπαιθρο, σε αποχετευτικά και αρδευτικά δίκτυα, σε βιολογικούς καθαρισμούς κ.ο.κ.

Για το προσωπικό προβλεπόταν η χορήγηση ενός λίτρου γάλακτος ημερησίως, αλλά και σειρά ειδών που αφορούν την ατομική προστασία, όπως γάντια, γαλότσες, άρβυλα, γιλέκα, νιτσεράδες, μάσκες, ειδικά γυαλιά και επιγονατίδες. Στην πλειονότητά τους, ωστόσο, οι δήμοι είχαν πάψει να χορηγούν τα παραπάνω είδη. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι τα αγόραζαν από την τσέπη τους, προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες κάποιου ατυχήματος.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι συγκεκριμένες παροχές σε είδος ή σε χρήμα δεν αποτελούν εισόδημα και δεν φορολογούνται

Ειδικά για το γάλα, η εμπλοκή αποδόθηκε στις ετήσιες διαδικασίες προμηθειών που θεσπίσθηκαν, οι οποίες κατέληγαν σε ακύρωση του διαγωνισμού ύστερα από προσπάθειες που κρατούσαν έναν χρόνο. Ετσι, ο δήμος δεν μπορούσε να προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια του προηγούμενου έτους.

Επιστροφές φόρου Σε κάποιες περιπτώσεις, οι τοπικοί σύλλογοι εργαζομένων προσέφευγαν αρμοδίως και ο δήμος αναγκαζόταν να πληρώσει σε χρήμα τα είδη που δεν είχαν χορηγηθεί.

Προκειμένου να μπει μια τάξη στο όλο ζήτημα, να μην αυτοσχεδιάζει κάθε δήμος, αλλά και να μην τρέχουν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια, η κυβέρνηση ψήφισε τον Ιούλιο του 2017 τον νόμο 4483, που ορίζει ότι οι παροχές σε είδος θα δοθούν σε χρήμα αναδρομικά, σε βάθος 5ετίας (2012-2016), με τη δυνατότητα να πληρωθούν τμηματικά σε έως 36 μηνιαίες δόσεις.

Τα χρήματα για κάθε εργαζόμενο μπορεί να φθάσουν τα 800 ευρώ ετησίως

Την πόρτα για την επιστροφή αναδρομικά φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις παροχές που λαμβάνουν στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους άνοιξε ερμηνευτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ουσιαστικά, αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι οι συγκεκριμένες παροχές σε είδος ή σε χρήμα δεν αποτελούν εισόδημα και κατά συνέπεια δεν φορολογούνται και ότι στις περιπτώσεις που έχουν φορολογηθεί για τα έτη 2012-2016 θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις και τα σχετικά ποσά να τους επιστραφούν από τη φορολογική διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ορίζει ότι στην έννοια των παροχών στους μισθωτούς σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στον μισθωτό, όπως η πληρωμή του ενοικίου ή του ιδιωτικού σχολείου των τέκνων του. Αντίθετα, υπάρχει εξαίρεση για τις παροχές που αποβλέπουν στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου, στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

Οι δήμοι είχαν πάψει να χορηγούν μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, γαλότσες, άρβυλα, γιλέκα, νιτσεράδες, μάσκες κ.λπ). Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι επέλεγαν να αγοράζουν τα παραπάνω είδη πληρώνοντας από την τσέπη τους

Ως τέτοιες παροχές, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, που δεν θεωρούνται εισόδημα, είναι οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια, και όχι σε χρήμα, και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Νέες δηλώσεις Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στον χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στον χώρο εργασίας κ.λπ.

Συνεπώς, τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ εφόσον έχει γίνει παρακράτηση φόρου στις ως άνω αμοιβές υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στην Εφορία έπειτα από έκδοση σωστής βεβαίωσης αποδοχών από την υπηρεσία κάθε δικαιούχου

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();