πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Φάκελος εργατικό ατύχημα Δήμων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο παθών

Διαστάσεις “επιδημίας” λαμβάνουν τα εργατικά ατυχήματα με θύματα υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Δυστυχώς, κάποια από αυτά είναι θανατηφόρα, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα υφίστανται σοβαρή βλάβη στην υγεία τους και τη σωματική τους ακεραιότητα. Ως αιτία των εν λόγω ατυχημάτων αναφέρεται από τους υπευθύνους - στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις - η έλλειψη επαρκών ή αξιόπιστων μέσων ατομικής προστασίας, οι κακές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο παλαιός ή πλημμελώς συντηρημένος εξοπλισμός τον οποίο χρησιμοποιούν ή το γεγονός ότι δεν τηρούνται πρωτόκολλα και διαδικασίες που έχουν τεθεί για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι - ενόψει του “παγώματος” των προσλήψεων τα χρόνια της κρίσης - έχει μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων οι οποίοι απασχολούνται σε εργασίες “υψηλού κινδύνου”, ενώ επιπλέον έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας αυτών, με αποτέλεσμα λιγότεροι υπάλληλοι να αναλαμβάνουν εργασίες δυνητικής επικινδυνότητας, συνηθέστατα σε συνθήκες πίεσης. Εξάλλου, το γεγονός ότι, όλα αυτά τα χρόνια, οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η καθαριότητα, καλύπτονται συστηματικά και κατά κύριο λόγο από συμβασιούχους, έχει οδηγήσει στο αποτέλεσμα ότι οι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν αυτές τις εργασίες δεν έχουν συνήθως επαρκή εμπειρία και γνώση των διαδικασιών, ώστε να αποφεύγουν τους κινδύνους.
Τα πρόσφατα εξαιρετικά ατυχή εργατικά ατυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν εργαζόμενοι σε Ο.Τ.Α. έχουν φέρει στο προσκήνιο και το μεγάλο θέμα της αντιμετώπισης του ζητήματος της αποζημίωσης των εργαζομένων που έχουν πέσει θύμα εργατικού ατυχήματος ή - στις λίγες τραγικές περιπτώσεις που το εργατικό ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του εργαζομένου - της αποζημίωσης της οικογένειας του θύματος.
Το epoli.gr επικοινώνησε με τον δικηγόρο Αθηνών κο Λάμπρο Ντουματσά και έθεσε σε αυτόν το ερώτημα ποιες θα πρέπει να είναι οι κινήσεις ενός εργαζομένου που έχει πέσει θύμα εργατικού ατυχήματος ή της οικογένειάς του. Στο ερώτημά μας λάβαμε την εξής απάντηση:
«Κατ’ αρχάς θα πρέπει να τονισθεί ότι εργατικό χαρακτηρίζεται ένα ατύχημα όχι μόνο όταν αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του εργαζομένου, αλλά ακόμα και αν γίνει μετά από αυτό, ενόσω, όμως, ο εργαζόμενος εξακολουθεί να εργάζεται ή, υπό προϋποθέσεις, ακόμα και κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση από την εργασία. Πρέπει, επιπλέον, να γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργοδότης οφείλει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να καλεί και να ενημερώνει τις αρμόδιες για την καταγραφή του δημόσιες Αρχές, η δε παράλειψη ενημέρωσης τιμωρείται αυτοτελώς, ενώ είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική για την δικαστική αξιολόγηση του βαθμού επιμέλειας του εργοδότη, αλλά και την επιμέτρηση του ύψους της αποζημίωσης. Ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον εργοδότη είναι επίσης η παράλειψη προμήθειας στον εργαζόμενο μέσων ατομικής προστασίας, αλλά και η παράλειψη λήψης και επίβλεψης της τήρησης μέτρων ασφαλείας που προσιδιάζουν στο κάθε είδος εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις εργασιών τα απαραίτητα μέσα προστασίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπονται από το Νόμο, με τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται οι εργοδότες. Στην απευκτέα περίπτωση που συμβεί κάποιο εργατικό ατύχημα, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να εγείρει δικαστικά τις ακόλουθες αξιώσεις: αξίωση για την καταβολή των μισθών που έχασε εξαιτίας της σωματικής βλάβης που υπέστη, αξίωση στην καταβολή μελλοντικών εισοδημάτων που αναμένεται μετά βεβαιότητας να στερηθεί εξαιτίας της βλάβης που υπέστη, αξίωση στην καταβολή των ιατρικών και λοιπών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε εξαιτίας του ατυχήματος, αξίωση για δαπάνες οικιακής βοηθού, ακόμα και πλασματικές, δηλαδή ακόμα και για δαπάνες που θα έκανε, αλλά στις οποίες δεν υποβλήθηκε εν τέλει, διότι δέχθηκε τις υπηρεσίες αυτές από κάποιο κοντινό του πρόσωπο, αξίωση στη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης. Σε περίπτωση θανάτου του εργαζομένου σε εργατικό ατύχημα οι συγγενείς του θύματος έχουν αξίωση στην χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής τους οδύνης. Τα ποσά που μπορεί να επιδικαστούν από τα Δικαστήρια ποικίλλουν κατά περίπτωση και εξαρτώνται από τις περιστάσεις.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί και το εξής πολύ σημαντικό: Σε όλες τις δίκες που έχουν ως αντικείμενο τον προσδιορισμό αποζημίωσης της βλάβης του θύματος εργατικού ατυχήματος είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαγνωσθεί από τον Δικαστή αν υπάρχει υπαιτιότητα του εργοδότη αναφορικά με το ατύχημα που συνέβη, αν δηλαδή ο εργοδότης έδειξε αμέλεια είτε αναφορικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας ή τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Είναι, όμως, δυστυχώς πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εργαζόμενοι που έχουν πέσει θύμα εργατικού ατυχήματος έχουν - στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας που ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως - καταθέσει περί πραγματικών περιστατικών με τρόπο που προκαλεί σύγχυση αναφορικά με τη διάγνωση των αληθών περιστάσεων υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα και την υπαιτιότητα του εργοδότη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δυσχεράνουν τη μεταγενέστερη αξίωση της αποζημίωσής τους, καθότι οι εργοδότες στηρίχθηκαν στις μη επαρκείς αρχικές καταθέσεις και πέτυχαν την απόρριψη αγωγών ή τον περιορισμό του ύψους των ποσών της αποζημίωσης. Για τους λόγους αυτούς η συμβουλή μου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος είναι μία και σαφής: Επισκεφτείτε αμέσως τον δικηγόρο σας για να χαράξετε από την αρχή μία σωστή στρατηγική αντιμετώπισης του ατυχούς περιστατικού».
Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468 
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();