Παράταση συμβάσεων “προσωρινών” 3K: Κατατέθηκε η Τροπολογία

Όπως είχε ανακοινώσει το Υπ. Εσωτερικών, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Τουρισμού «Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.», η τροπολογία παράτασης της διάρκειας συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018, από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 από το ΑΣΕΠ.

Η δαπάνη από την παράταση των συμβάσεων – σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση – θα βαρύνει τους Δήμους και τις σχετικές πιστώσεις αυτών.

Η παράταση χαρακτηρίζεται ως «επιβεβλημένη», για λόγους δημοσίου συμφέροντος, «...προστασίας της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων».


Από το Blogger.