πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

Α.Χαρίτσης στην aftodioikisi.gr: Τον Ιανουάριο ν/σ για ΜΑΠ, ασφάλεια στην εργασία-Τι αλλάζει

Μέχρι το τέλος του έτους θα παραδοθεί το πόρισμα της ομάδας εργασίας που έχει συγκροτήσει ήδη εδώ και καιρό, το υπουργείο Εσωτερικών με στόχο τη ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για τους όρους απονομής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Η μελέτη όλων των ζητημάτων έχει προχωρήσει σε βάθος και στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο.

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές
Μεταξύ άλλων εξετάζονται η αυστηροποίηση των κυρώσεων και η βελτίωση των μηχανισμών και των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Παράλληλα σχεδιάζεται η αναβάθμιση του ρόλου των Επιθεωρητών Εργασίας ώστε να μην περιορίζονται στην σύνταξη μίας έκθεσης, αλλά να μπορούν να επιβάλλουν και κυρώσεις σε περιπτώσεις που παραβιάζεται το πλαίσιο των εγγυήσεων που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οι Δήμοι  για  ασφαλείς συνθήκες εργασίας και στους συμβασιούχους εργαζόμενους.
Ακόμη, μελετάται:
-Η δημιουργία αυτοτελών γραφείων υγείας και ασφάλειας σε κάθε Δήμο, με τις προτάσεις του γιατρού και του τεχνικού ασφαλείας να είναι δεσμευτικές για τους Δημάρχους
-Η τήρηση ιατρικού φακέλου για κάθε εργαζόμενο και η πρόνοια να απαιτείται βεβαίωση του γιατρού εργασίας για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων από συγκεκριμένους υπαλλήλους
-Η καθιέρωση προληπτικών εξετάσεων, συνταγογραφήσεων για φάρμακα και εμβολιασμών των εργαζομένων στο ΕΣΥ, με παραπεμπτικά από τους γιατρούς εργασίας
-Η αναβάθμιση του ρόλου των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στους ΟΤΑ.
Ταυτόχρονα στόχος είναι να διορθωθούν εξ άπαντος οι στρεβλώσεις που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν, κυρίως λόγω των καθυστερήσεων των διαγωνισμών που προκήρυξαν οι Δήμοι για την προμήθεια των ΜΑΠ, ενώ στο τραπέζι έχουν μπει συγκεκριμένες προτάσεις όπως
-Η εφαρμογή σε όλους τους Δήμους γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε χώρο εργασίας ξεχωριστά (π.χ καθαριότητα, πράσινο αμαξοστάσια)
-Η λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης των Δήμων
-Η απονομή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ανάλογα με το χώρο εργασίας
Τέλος, αναζητούνται και -σε μεγάλο βαθμό- έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού των δήμων (π.χ. απορριμματοφόρα) και τη διασφάλιση ότι θα πληροί σε κάθε περίπτωση τους αναγκαίους όρους ασφάλειας για τους εργαζόμενους.
Πηγές ΥΠΕΣ: Επιστροφή στην «κανονικότητα»
Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνουν στην aftodioikisi.gr ότι η ομάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί δεν είναι «μία ακόμη Επιτροπή που συνεδριάζει για να συνεδριάζει». Η δουλειά που γίνεται είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική, καθώς σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι  του υπ. Εργασίας, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών α’ και β’ βαθμού, του ΕΛΙΝΥΑΕ και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο πιο αυστηρό, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόσιμο από όλους και αποτελεσματικό. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι μέσα σε δύο χρόνια έχουν γίνει για τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση όσα δεν έχουν γίνει για μια δεκαετία και πως η ΠΟΕ – ΟΤΑ γνωρίζει πολύ καλά τις σχετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΣ, καθώς συμμετέχει με εκπρόσωπό της στις συνεδριάσεις και θα καταθέσει γραπτώς τις θέσεις της πριν καταλήξει η ομάδα εργασίας στο πόρισμά της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι πρωτοβουλίες αυτές υπέρ των εργαζομένων δεν συνδέονται με τα τελευταία τραγικά δυστυχήματα, καθώς εδώ και δύο χρόνια το ΥΠΕΣ έχει προχωρήσει σε σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
  • Κατ’ αρχήν, νομοθετήθηκε το αυτονόητο ότι τα ΜΑΠ τα δικαιούνται, πέρα από τους μόνιμους εργαζόμενους, και οι συμβασιούχοι.
  • Δόθηκαν αναδρομικά για τη μη χορήγηση των ΜΑΠ παρελθόντων ετών, αλλά ταυτόχρονα απαγορεύτηκε ρητά στο εξής η αποτίμηση των ΜΑΠ σε χρήμα.
  • Επεκτάθηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε σειρά ειδικοτήτων που δεν το λάμβαναν (εργαζόμενοι σε αποχετευτικές εγκαταστάσεις, απολυμαντές κ.α.).
  • Προβλέφθηκε ότι και οι ΟΤΑ, όταν παραβιάζουν τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία θα επιβαρύνονται με σοβαρά διοικητικά πρόστιμα.
  • Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η συλλογική αυτονομία στην Τοπική Αυτονομία. Εδώ και δύο χρόνια έχουν υπογραφεί σειρά συλλογικές συμβάσεις με όλες τις μεγάλες ομοσπονδίες στον α’ και στον β’ βαθμό. Πολλές από τις συλλογικές συμβάσεις περιέχουν όρους που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα δυο τελευταία χρόνια, το υπουργείο Εσωτερικών δεν εργάζεται μόνο για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για την επιστροφή στην «κανονικότητα» στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων,  που δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ πριν την ανακοίνωση από την κυβέρνηση, μετά το τέλος των «προγραμμάτων», περί αποκατάστασης των βασικών αρχών του θεσμικού πλαισίου για τις ΣΣΕ, το ΥΠΕΣ, προχώρησε στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με όλες τις ομοσπονδίες εργαζομένων στον α’ και β’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για τους μόνιμους εργαζόμενους όσο και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου. Αν και, όπως είναι γνωστό, τα μισθολογικά ζητήματα στο δημόσιο τομέα (αρμοδιότητας ΓΛΚ) εδώ και καιρό δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων, με τις διαδοχικές συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρυθμίζονται με τρόπο ευνοϊκό για τους εργαζόμενους μία σειρά πολύ σημαντικών θεσμικών ζητημάτων, που αφορούν στους όρους εργασίας, τα ωράρια, τις άδειες κλπ.
Χαρίτσης: Τον Ιανουάριο οι ρυθμίσεις στη Βουλή
Με δήλωσή του στην aftodioikisi.gr ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης τονίζει: «Oι αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι για μας βασική προτεραιότητα. Σε συνεργασία  με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, την ΚΕΔΕ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο πιο αυστηρό, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό. Η προσπάθεια αυτή προχωρά με γοργούς ρυθμούς και πολύ σύντομα, μέσα στον Ιανουάριο θα φέρουμε τις σχετικές ρυθμίσεις στη Βουλή. Επιπλέον,  το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε, μετά από χρόνια, στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με όλες τις ομοσπονδίες εργαζομένων στον α΄και β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για τους μόνιμους εργαζόμενους όσο και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε μία προς μία όλες τις αδικίες που συσσώρευσαν τα μνημόνια και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων στην Αυτοδιοίκηση», καταλήγει ο κ. Χαρίτσης.
O υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();