Νέα Πειθαρχικά Συμβούλια στο Δημόσιο και τους Δήμους - Εγκύκλιος

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2019 έως 31.12.2020, δεδομένου ότι, η θητεία των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.


Από το Blogger.