Παράταση στις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων

Δυνατότητα παράτασης αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων, που λήγουν στο τέλος του έτους και την 31η Δεκεμβρίου 2018, έως την 28η Ιουνίου 2019, «εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες», σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που κατατέθηκε, σήμερα, στο Νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Η τροπολογία

Από το Blogger.