πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης: Τι αλλάζει για τους υπαλλήλους Δήμων και Περιφερειών

Με απόφαση των Αλέξη Χαρίτση, Υπουργού Εσωτερικών και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντικαταστάθηκε η παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» ως εξής:
«Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο. Κατ` εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α` βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε την άδεια».
Σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο (επισυνάπτεται) της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, «…η υποχρέωση υπηρέτησης των υπαλλήλων στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του/της έχει χορηγηθεί, δύναται πλέον να εκπληρωθεί και για τους/τις υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ανεξάρτητων αρχών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον/στην υπάλληλο»


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();