πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Δ. Αλίμου: Αναθέσεις και απευθείας αναθέσεις ύψους δεκάδων χιλιάδων στο…. ίδιο πρόσωπο

Ερωτήματα, που θα πρέπει να απαντηθούν, προκαλούν στους δημότες Αλίμου οι πολλές αναθέσεις, ή απευθείας αναθέσεις, μίσθωσης, υπηρεσιών και έργων – ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ – στο ίδιο πρόσωπο»ανάδοχο» από τη δημοτική αρχή Αλίμου, όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα – αναρτητέα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Aφορούν σε Μίσθωση Γερανοφόρου Οχήματος, Μίσθωση Ικριωμάτων, Μισθώσεις Μεταφορικών Μέσων, Μίσθωση Μηχανημάτων Εργων, Παροχές Υπηρεσιών για τη Μεταφορά Υλικών και Μίσθωση Οχημάτων.
Τα σχετικά έγγραφα-αποφάσεις της δημοτικής αρχής Αλίμου:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();