πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Άλλαξαν οι αποδοχές των αιρετών

Με την ΚΥΑ ΚΥΑ 72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 5726/19.12.2018 τεύχος Β’) αποσυνδέονται οι αποδοχές των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την αντιμισθία των Γενικών Γραμματέων και τροποποιείται η αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων», ως ακολούθως:

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων σε 4.275€, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους σε 3.420€ και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων σε 2.565€.».
2. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«2α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη σε 4.275€.
2β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 3.206,25€ και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 1.125€».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’4704) απόφαση.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();