πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Δημόσιο-ΟΤΑ-Κινητικότητα: Έως 31/1 Ψηφιακά Οργανογράμματα & Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (εγκύκλιος)

Να καταθέσουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας και να ενταχθούν στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, καλεί όλους τους φορείς του Δημοσίου, του ΟΤΑ καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα (ΔΔ και ΙΔ), το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ΕΓΚΥΚΛΙΟ της υπουργού ΔΑ Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, στην οποία υπενθυμίζεται ότι αποτελεί «μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ)», προστίθεται ότι ......για το λόγο αυτό «θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από όλους τους φορείς που δεν έχουν ακόμη ενταθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4440/2016 και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του Οργανισμού τους και των αντίστοιχων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, ακολουθώντας την μεθοδολογία που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2019. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στους επόμενους κύκλους κινητικότητας μέσω του ΕΣΚ», τονίζεται επίσης στην εγκύκλιο.

Μάλιστα, «για την διασφάλιση ότι θα τηρηθεί η συγκεκριμένη υποχρέωση είναι απαραίτητο να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, έγγραφο από την οικία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο φορέας έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ένταξης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και ότι πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΕΣΚ με συγκεκριμένη αναφορά στο συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων και των αντίστοιχων Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr. Υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των ΠΘΕ ανήκει στον οικείο φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για να ολοκληρωθούν εγκύρως τα προαπαιτούμενα για την ένταξη στο ΕΣΚ, προτείνεται σύσταση ομάδας εργασίας σε κάθε φορέα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας και τη σύνταξη των ΠΘΕ με την άμεση εμπλοκή προϊσταμένων μονάδων. Παράλληλα οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν τον χειρισμό της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος και της ανάρτησης των ΠΘΕ σε αυτό», καταλήγει η εγκύκλιος της ΥΠΔΑ.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();