πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Αυτοδιοικητικές εκλογές και αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. - Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Όπως έχει αναλύσει σε πρόσφατο άρθρο του το epoli.gr το 2019 και τον Μάιο θα πραγματοποιηθούν οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές και ως εκ τούτου τίθεται σε ισχύ η πρόβλεψη του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Το Υπ. Εσωτερικών, με εγκύκλιό του, λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλεί τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλουν «έγκαιρα και ορθά» τα αιτήματά τους για το 2019,  για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων.
Οι προσλήψεις αφορούν στις εξής κατηγορίες εργαζομένων:
 • Αιτήματα έκτακτου προσωπικού από Δήμους και Περιφέρειες
 • Αιτήματα έκτακτου προσωπικού από Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων και Περιφερειών
 • Αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα
 • Αιτήματα υπό τη μορφή αντιτίμου.
Επισημαίνεται ότι, από τον προγραμματισμό προσλήψεων – ενημέρωση του ΥΠΕΣ εξαιρούνται:
 • Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
 • Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
 • Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών
 • Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας
 • Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»
 • Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α.
 • Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου
 • Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
 • Σχολικές καθαρίστριες

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();