πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. πριν τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Σε ρυθμούς προεκλογικούς μπαίνουν σιγά σιγά οι Ο.Τ.Α. όλης της χώρας, καθότι, ως γνωστό, οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 26.05.2019.

Είναι γνωστό ότι κατά την προεκλογική περίοδο υπάρχει αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Πράγματι με βάση το ά. 17 του ν. 3870/2010 «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων ….»,...
...ενώ, σύμφωνα με το ά. 28 του ν. 2190/1994, κατά το διάστημα μεταξύ της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών και της ορκωμοσίας της Κυβέρνησης απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Δημοσίων και των Ν.Π.Δ.Δ. Από το συνδυασμό των διατάξεων προκύπτει ότι για το χρονικό διάστημα από 26 Απριλίου έως 26 Μαΐου 2019 οι Ο.Τ.Α. δεν θα μπορούν να προσλάβουν υπαλλήλους, ούτε να καταρτίσουν συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ανωτέρω διατάξεις καθιερώνουν εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα της προεκλογικής αναστολής των προσλήψεων (αλλά και υπηρεσιακών μεταβολών) αναφορικά με συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως επί παραδείγματι συμβαίνει για προσωπικό που μπορεί να προσληφθεί ακόμα και στη διάρκεια αυτής της περιόδου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, όπως σε περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών κλπ ή για προσωπικό που διορίζεται απευθείας από την Ανώτατη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κλπ. Επιπλέον, και αναφορικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίοδο που προηγείται των εκλογών επιτρέπεται η πρόοδος των εκκρεμών πειθαρχικών διαδικασιών, των διαθεσιμοτήτων και των αργιών, καθώς και πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, αλλά και υπηρεσιακές μεταβολές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει, όπως όλα δείχνουν, να προγραμματίσουν φέτος αρκετά νωρίτερα τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτου και εποχικού προσωπικού, αλλά και την πρόσληψη προσωπικού με οκτάμηνες συμβάσεις, καθότι η καθυστέρηση στην έγκριση των θέσεων αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο λόγω της αναστολής. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τόσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου, η οποία συνεπάγεται επίσης αναστολή προσλήψεων από την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει κατόπιν αυτών όσο και την πιθανότητα επιμήκυνσης του χρόνου αναστολής των προσλήψεων προ των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών για το πέραν του ενός μηνός χρονικό διάστημα σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής.

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();