πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Νέα ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις, στους δήμους

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων και την απονομή ιθαγένειας, που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί εντός του μήνα και προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών έως και τις 100 δόσεις, απαλλαγή από πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις.

Η επαναφορά της ρύθμισης εκτιμάται ότι αφενός θα διευκολύνει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να εξοφλήσουν τα χρέη τους, αφετέρου θα ενισχύσει τα ταμεία των δήμων, δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων που είχε η προηγούμενη αντίστοιχη ρύθμιση, παρά την περιορισμένη χρονικά διάρκεια ισχύος.
Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν οφειλές σε δήμους από τέλη, δημοτικούς φόρους, κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, πρόστιμα, μισθώματα.

Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος της, δηλαδή στην περίπτωση που η δημοσίευση σε ΦΕΚ γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση θα μπορούν να γίνουν έως τέλος Ιουνίου. Ρυθμίζονται δε βεβαιωμένες οφειλές αλλά και όσες θα έχουν βεβαιωθεί έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλαδή οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι τέλος Απριλίου. Επίσης από τον αριθμό των δόσεων θα εξαρτηθεί και το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων. Για εφάπαξ εξόφληση η απαλλαγή των προσαυξήσεων θα είναι σε ποσοστό 100%, ώς 24 δόσεις η απαλλαγή θα είναι 80%, ώς 48 δόσεις η απαλλαγή θα είναι 70%, 60% ώς72 δόσεις και 50% ώς 100 δόσεις.

Ρυθμίζονται ήδη βεβαιωμένες οφειλές αλλά και όσες θα έχουν βεβαιωθεί έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος της διάταξης – δηλαδή έως τα τέλη Απριλίου, βάσει του παραπάνω παραδείγματος.

Να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και ήδη ρυθμισμένα χρέη.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();