πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟΣΕΚΕΠ κατά ΠΟΕ – ΟΤΑ για τη μετακίνηση υπαλλήλων των ΚΕΠ

Σφοδρή επίθεση εναντίον της ΠΟΕ ΟΤΑ κάνει η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το αίτημα της για μετακινήσεις υπαλλήλων κλάδου ΔΥΠ των ΚΕΠ.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της, η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π, σημειώνει: 

Κυρίες και Κύριοι στη Διοίκηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
Σας ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ), έχουν συνδικαλιστική οργάνωση που τους εκπροσωπεί και συγκεκριμένα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.).
Οι διεκδικήσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. δεν αναλώνονται 16 χρόνια μόνο σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ. Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, για τα οποία δεν έχετε πάρει ποτέ θέση, αν τα γνωρίζετε κιόλας.
Το αίτημά σας, για τη «δυνατότητα των εργαζομένων του κλάδου Διεκπεραίωσης Πολιτών (sic) των Κ.Ε.Π. να μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των Δήμων, όπως ισχύει για τους εργαζόμενους όλων των άλλων κλάδων, με παράλληλη δυνατότητα εξέλιξης τους στη Διοικητική Ιεραρχία», που επαναφέρατε σε πρόσφατη συνάντησή σας με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, πάσχει και μάλιστα πολύ σοβαρά:
1. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ έχουν συσταθεί σε επίπεδο μονάδας ΚΕΠ, εν αντιθέσει με τις λοιπές οργανικές μονάδες των Δήμων στους οποίους οι οργανικές θέσεις είναι συστημένες σε επίπεδο Δήμου.
2. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ είναι συνυφασμένα με τις αρμοδιότητες των ΚΕΠ και εκτελούνται αποκλειστικά σε ΚΕΠ.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) ορίζει ότι «Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε.». Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, που προβλέπει την ανάθεση σε υπάλληλο συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου ή εργασίες συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση, δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του κλάδου ΔΥΠ.
4. Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011, όπως ισχύει «Με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου.». Για την κατά τα προηγούμενα ανάθεση καθηκόντων εφαρμόζονται οι χρονικοί περιορισμοί, όπως αυτοί προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 35 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.
5. Ο Θεσμός των ΚΕΠ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λειτουργεί εντός άλλου Θεσμού, αυτού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθμού, και οι ειδικές διατάξεις για την ανάθεση καθηκόντων και τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις, έχουν προβλεφθεί για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ και για την προστασία των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ από αυθαιρεσίες αιρετών.
6. Παράνομες αναθέσεις «αλλότριων» καθηκόντων και παράνομες μετακινήσεις σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων για την κάλυψη αναγκών, που κατά καιρούς καταγγέλλονται από συναδέλφους μας, αντιμετωπίζονται με τη συνδρομή των πρωτοβάθμιων Σωματείων της δύναμης της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. και με προσβολή των σχετικών Αποφάσεων στις
οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

7. Η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ήδη διεκδικεί να μην είναι επιτρεπτή η ανάθεση καθηκόντων από αιρετούς στους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. για την εξάλειψη των ανωτέρω φαινομένων και λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό των ΚΕΠ.
8. Η «νομιμοποίηση» των αυθαιρεσιών, που αντιθέτως ζητάει η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. θα επέφερε σοβαρό πλήγμα σε μετακινούμενους, σε εναπομένοντες και στις υπηρεσίες των ΚΕΠ.
9. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΥΠ που επιθυμούν να απασχοληθούν σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων ή άλλων φορέων του Δημοσίου έχουν το δικαίωμα να το κάνουν με μετάταξη σε άλλο κλάδο με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 3 και 4 του Ν.4555/2018 (Α 133 – Κλεισθένης) και του Ν. 44410/2016 (Α 224 – Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας).
Με τη δική τους ελεύθερη βούληση και όχι με καταναγκασμό.
Κυρίες και Κύριοι στη Διοίκηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
Η εμμονή σας στο συγκεκριμένο ζήτημα οδηγεί εύλογα στο συμπέρασμα ότι επιθυμείτε και ζητάτε ουσιαστικά την κατάργηση του κλάδου ΔΥΠ και την αποδυνάμωση του πιο επιτυχημένου Θεσμού της Δημόσιας Διοίκησης.
Εκφράζουμε την αγανάκτηση των συναδέλφων μας και καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις που υποκρύπτουν άλλους σκοπούς και υπονομεύουν το Θεσμό των ΚΕΠ και τους υπαλλήλους του κλάδου ΔΥΠ που υπηρετούν αποκλειστικά στα ΚΕΠ.
Προστασία με αιτήματα δήθεν για το καλό μας, δεν θέλουμε οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΥΠ από την ηγεσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();