πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Συνάντηση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης - ΠΟΕ-ΟΤΑ. Τι συζητήθηκε

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, συναντήθηκε το πρωί με την Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας με έμφαση στους ΙΔΑΧ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέματα που αφορούν τα ΚΕΠ, ενώ συμφωνήθηκε να εξεταστούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ζητήματα εφαρμογής του Συστήματος Αξιολόγησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και τον Πρόεδρο της Ε.Ε. της κ. Νίκο Τράκα, τα θέματα που τέθηκαν στην Υπουργό είναι τα εξής:

1. Υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης για ενιαία σχέση εργασίας στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, δηλαδή η μετατροπή των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Δημοσίου Δικαίου.

2. Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και επιβάλλεται να γίνουν με αξιοκρατία και αντικειμενικά κριτήρια. Θα πρέπει δε να υπάρξει ειδικό σύστημα αξιολόγησης για τους ΟΤΑ Α' βαθμού με στόχο την αναβάθμιση των Δημοτικών Υπηρεσιών «και όχι τον έλεγχο της διοικητικής ιεραρχίας».

3. Η άμεση κατάργηση του άρθρου 36 του Ν.4489/2017.

4. Η δυνατότητα των εργαζομένων του κλάδου Διεκπεραίωσης Πολιτών των ΚΕΠ να μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των Δήμων όπως ισχύει για τους εργαζόμενους όλων των άλλων κλάδων, με παράλληλη δυνατότητα εξέλιξης τους στη διοικητική ιεραρχία.

5. Η κατά προτεραιότητα επιστροφή των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που υπηρετούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας, στις υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας που θα επιλέξουν.

6. Η άμεση κατάργηση της διάταξης που ψηφίστηκε στο Νομό για τον ΑΣΕΠ (άρθρο 74) και αφορά την κινητικότητα υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

7. Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων που διέπονται τόσο από τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλληλων, όσο και από τον Κώδικά Δημοσίων Πολιτικών και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, «ζητάμε όπως προστεθεί στην παρ.5 του άρθρου 25 του Ν.4369/16 η πιο κάτω όμοια αναφερόμενη διάταξη για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α βαθμού, ήτοι "Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κατόχους αποφοιτηρίου Δημοσίου ΙΕΚ διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών ο χρόνος που απαιτείται για την βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) ετη"».

8. Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για επιμορφωτικούς λόγους και αδειών εξετάσεων σε φοιτητές του ΕΑΠ.

9. Μη καταβολή προσωπικής διαφοράς λόγω μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού από Δήμο σε Δήμο με εξαίρεση τους κλάδους Μηχανικών-Διοικητικού-Οικονομικού (άρθρο 223 Ν.4555/18).

«Η Υπουργός δεσμεύτηκε πως θα ξανσυσταθεί Ομάδα Έργου άμεσα προκειμένου να επεξεργαστεί ένα σύστημα αξιολόγησης που θα αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές της.

Δεσμεύτηκε επίσης πως το επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο θα επεξεργαστεί τροπολογία που θα ανακαλεί την τιμωρητική διάταξη Γεροβασίλη.

Επίσης, δεσμεύτηκε πως θα επανεξετάσει τη συμμετοχή των ΙΔΑΧ στην κινητικότητα με όρους ίσης μεταχείρισης και ισοτιμίας.

Για το θέμα της επαναφοράς των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που κατατάχθηκαν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα δεσμεύτηκε για την επίσπευση των διαδικασιών για την επιστροφή τους στο φυσικό τους χώρο εργασίας.

Τέλος, για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα υπάρξει συνεργασία για την επίλυση τους ενώ άμεσα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις...», συμπλήρωσε ο κ. Τράκας.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();