πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Πρότυπη δίκη για το διάλειμμα ανά δίωρο των δημοσίων υπαλλήλων

Δικαιούται ή όχι διαλείμματος ανά δίωρο δημόσιος υπάλληλος που δουλεύει μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή; Το ερώτημα δεν είναι ούτε παράλογο, ούτε άνευ ερείσματος στον νόμο αφού βασίζεται σε σειρά νομικών διατάξεων που επιβάλλουν συγκεκριμένες συνθήκες για όσους δουλεύουν μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Επ΄αυτού λοιπόν ήδη στήνεται πρότυπη δίκη, λόγω πλήθους αγωγών υπαλλήλων σε βάρος του δημοσίου (σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και στους φορείς του Δημοσίου) στο Συμβούλιο Επικρατείας. Οι αγωγές αφορούν τη μη χορήγηση διαλείμματος ανά δίωρο επειδή δουλεύουν μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι υπάλληλοι ζητούν χρηματική αποζημίωση λόγω μη τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας κατά την εργασία με οθόνες

Δίκη

Η υπόθεση η οποία εισήχθη (και θα συμπαρασύρει και όλες τις άλλες) αφορά αγωγή που έχει καταθέσει μόνιμος υπάλληλος κατά Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με την οποία αξιώνει αποζημίωση γιατί από 1.12.2016 έως 31.10.2018, περίπου 6.000 ευρώ διότι δεν του χορηγήθηκε το προβλεπόμενο διάλειμμα που επιτάσσει ο νόμος για όσους δουλεύουν μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Συγκεκριμένα ζητεί το ποσό των 2.864,40 ευρώ, ως αποζημίωση για την παράνομη, κατά τους ισχυρισμούς του, παράλειψη χορήγησης του προβλεπόμενου στο π.δ. 398/1994 (άρθρα 8 και 11) ολιγόλεπτου διαλείμματος ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και της μη τήρησης των λοιπών προβλεπόμενων στο ίδιο π.δ. ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης,

β) το ποσό των 3000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της μη τήρησης των ως άνω προστατευτικών της υγείας του διατάξεων.

Ουσιαστικά οι δικαστές του ΣτΕ θα ασχοληθούν με το γενικότερου ενδιαφέροντος νομικό ζήτημα της ερμηνείας των διατάξεων του π.δ. 398/1994, το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την κοινοτική Οδηγία 90/270/ΕΟΚ, και ειδικότερα της φύσης της κατ’ άρθρο 8 αυτού υποχρέωσης του εργοδότη "να σχεδιάζει την δραστηριότητα του εργαζόμενου κατά τρόπο ώστε η καθημερινή εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης να διακόπτεται περιοδικά με διαλείμματα ή αλλαγές δραστηριότητας, που θα περιορίζουν το φόρτο εργασίας στην οθόνη οπτικής απεικόνισης σύμφωνα με το παράρτημα Ι του άρθρου 11". 

Όπως αναφέρει η αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ που αποδέχτηκε το αίτημα διεξαγωγής πρότυπης δίκης, πρόκειται για "ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, τους υπαλλήλους δηλαδή που απασχολούνται με καθήκοντα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και στους φορείς του Δημοσίου εν γένει, και ως προς το οποίο προβάλλεται ότι εκκρεμούν συναφείς αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ εξάλλου έχουν ήδη εκδοθεί σχετικά αντιφατικές αποφάσεις".

Έτσι η επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Ιωάννη Γράβαρη, Πρόεδρο του αρμοδίου καθ’ ύλην Στ΄ Τμήματος, αποφάσισε η σχετική αγωγή, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών να εισαχθεί ενώπιον της επταμελούς σύνθεσης του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();