πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Δικαστική «βόμβα»: Αναδρομικά από 19.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ για γιατρούς

Δικαστική «βόμβα»: Αναδρομικά από 19.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ για γιατρούς

Οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων αναγνωρίζουν, ουσιαστικά, ως συνταγματικά αποδεκτό το ύψος των συνολικών αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2012 με βάση τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3205/2003Νέα δημοσιονομική βόμβα πυροδοτεί σειρά αποφάσεων των Πρωτοδικείων με τις οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017 για την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων και επιδικάζονται σε ιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι είχαν προσφύγει κατά των συγκεκριμένων διατάξεων, αναδρομικές αυξήσεις αποδοχών που κυμαίνονται από 19.000 έως 24.000 ευρώ για κάθε προσφυγόντα.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αναμένεται να προκαλέσουν νέο «τσουνάμι» προσφυγών από χιλιάδες άλλους εν ενεργεία ιατρούς του ΕΣΥ αλλά και από στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς πυροσβέστες, πανεπιστημιακούς, καθηγητές ΑΤΕΙ, ερευνητές και λοιπούς λειτουργούς του Δημοσίου, που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια.

Αποκατάσταση

Οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων αναγνωρίζουν, ουσιαστικά, ως συνταγματικά αποδεκτό το ύψος των συνολικών αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2012 με βάση τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3205/2003. Βάσει των αποφάσεων αυτών, το Δημόσιο πρέπει να καταβάλει στους προσφυγόντες ιατρούς, αναδρομικά από το 2017, ποσά που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ:

α) του ύψους των συνολικών αποδοχών όπως διαμορφώνονται μέχρι 31-12-2016 μετά την πλήρη αποκατάστασή τους βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επέφερε από τον Αύγουστο του 2012 ο ν. 4093/2012

β) του ύψους των συνολικών αποδοχών τους, όπως διαμορφώθηκαν από το 2017 με βάση το ν. 4472/2017 για την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων.
 
Το ιστορικό

Υπενθυμίζεται ότι με το ν. 4472/2017 οι συνολικές αποδοχές των ιατρών του ΕΣΥ μειώθηκαν λόγω περικοπών και καταργήσεων διαφόρων επιδομάτων όχι μόνο σε σχέση με τα επίπεδα αποδοχών όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν τις αντισυνταγματικές περικοπές του ν. 4093/2012 αλλά και σε σχέση με τα επίπεδα αποδοχών όπως είχαν διαμορφωθεί και μετά τις περικοπές αυτές.

Η κυβέρνηση χορήγησε «προσωπικές διαφορές» για να καλύψει τις μειώσεις που προέκυψαν σε σχέση με τα επίπεδα αποδοχών όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί μετά τις αντισυνταγματικές μειώσεις του ν. 4093/2012, δηλαδή δεν αναγνώρισε τότε την αντισυνταγματικότητα των περικοπών του νόμου εκείνου.

Ωστόσο εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ οι οποίες επιβλήθηκαν με το μνημονιακό νόμο 4093/2012. Η κυβέρνηση όμως νομοθέτησε την επιστροφή των ποσών των περικοπών μόνο για τη διετία 2015 – 2016.

Οι αποφάσεις με τις οποίες δικαιώνονται οι ιατροί του ΕΣΥ υποχρεώνουν πλέον το Δημόσιο να καταβάλει τα ποσά περικοπών και για την περίοδο μετά την 1-1-2017, είτε αυξάνοντας τις προσωπικές διαφορές που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4472/2017, ώστε αυτές να καλύπτουν τα ποσά μειώσεων σε σχέση με τις αποδοχές που είχαν διαμορφωθεί βάσει του ν. 3205/2003, είτε αλλάζοντας εκ νέου όλη τη δομή του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ.

Ενδεικτικό είναι το παρακάτω παράδειγμα: Ιατρός διευθυντής του ΕΣΥ λαμβάνει με το νέο μισθολόγιο του ν. 4472/2017 ονομαστικές μηνιαίες μικτές αποδοχές 3.103 ευρώ. Με βάση τον αντισυνταγματικό νόμο 4093/2012, δηλαδή μετά τις περικοπές που επήλθαν από την 1-8-2012, ελάμβανε μηνιαίες μικτές αποδοχές 3.283,20 ευρώ. Με το νόμο 3205/2003, όπως ίσχυε πριν τις περικοπές του ν. 4093/2012 έπρεπε να λαμβάνει 3.860,11 ευρώ. Ετσι, από τα δικαστήρια κρίθηκε αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο του νόμου 4472/2017 και θα πρέπει οι αποδοχές του εν λόγω ιατρού να αποκατασταθούν στο επίπεδο των 3.860,11 ευρώ.
 
Νέο… μέτωπο

Οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων, με τις οποίες δικαιώνονται οι προσφυγόντες ιατροί του ΕΣΥ, αναμένεται να προκαλέσουν νέο κύμα προσφυγών από χιλιάδες άλλους εν ενεργεία ιατρούς του ΕΣΥ αλλά και από λοιπούς λειτουργούς του Δημοσίου (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς πυροσβέστες, πανεπιστημιακούς, καθηγητές ΑΤΕΙ, ερευνητές κ.λπ.), που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια, δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν. 4472/2017 είναι ομοιόμορφες και έχουν προκαλέσει σημαντικές μειώσεις στις ονομαστικές αποδοχές όλων αυτών των κατηγοριών.

Σύντομα δε το Ελληνικό Δημόσιο θα βρεθεί αντιμέτωπο με την υποχρέωση συνολικής ρύθμισης του ζητήματος προς την κατεύθυνση της πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών όλων των υπαγόμενων στα ειδικά μισθολόγια στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Οι επίμαχες αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν από Πρωτοδικεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, κρίνουν αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά τις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ και επιδικάζουν διαφορές αποδοχών για τη διετία 2017-2018, οι οποίες κυμαίνονται από 19.000 έως 24.000 ευρώ για τον κάθε ιατρό που προσέφυγε.

Στις αποφάσεις αυτές, τα Πρωτοδικεία υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων ότι: «Αποδεικνύεται ότι με τη θέση σε ισχύ του ν. 4472/2017 οι καθαρές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ μειώθηκαν έτι περαιτέρω συγκριτικώς προς τις αντισυνταγματικές μειώσεις (σ.σ. σύμφωνα με τις προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις), όπως αυτές είχαν επέλθει με το ν. 4093/2012, με ακόλουθη συνέπεια οι σχετικές με το μισθολογικό καθεστώς των ιατρών του ΕΣΥ ρυθμίσεις του ν. 4472/2017, με έναρξη ισχύος από 19.5.2017, να τυγχάνουν ωσαύτως αντίθετες προς τις επιταγές του συντακτικού νομοθέτη».
 
Τα δικαστήρια δεν παραπλανώνται

Ο δικηγόρος των ιατρών του ΕΣΥ, Ιωάννης Τουτζιαράκης (διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης), σε δήλωσή του επισημαίνει ότι «για μια ακόμη φορά τα δικαστήρια δεν παραπλανώνται από τις επιφανειακές αλλαγές του ν. 4472/2017 και τη διακήρυξη για δήθεν αυξήσεις των μικτών αποδοχών, οι οποίες όμως οδηγούν σε μικρότερες καθαρές αποδοχές».

Τα δικαστήρια, συνεχίζει ο κ. Τουτζιαράκης, κρίνουν ότι «ο ν. 4472/2017 είναι και αυτός αντίθετος, προς τις επιταγές του συντακτικού νομοθέτη αλλά και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας».

https://www.eleftherostypos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();