πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Ποιο είναι το ωράριο των εργαζομένων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης Δράσεων για την Προώθηση της Απασχόλησης (σελίδα 5), που εξέδωσε τον Αύγουστο του 2016 το Υπουργείο Εργασίας και αφορά τους εργαζομένους στα Προγραμμάτα Κοινωφελούς Εργασίας (ΠΚΕ) στις Περιφέρειες και τους Δήμους, ισχύουν τα εξής:
«Η απασχόληση των Ωφελουμένων υπάγεται στο καθεστώς πενθήμερης εργασίας. Το δε ωράριο των Ωφελουμένων ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι με την ίδια ειδικότητα στην υπηρεσία τοποθέτησης των Ωφελουμένων.».
Ειδικότερα:

«Η απασχόληση των Ωφελουμένων υπάγεται στο καθεστώς πενθήμερης εργασίας. Το δε ωράριο απασχόλησης των Ωφελουμένων ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι
εργαζόμενοι με την ίδια ειδικότητα στην υπηρεσία τοποθέτησης των Ωφελουμένων. Όσον αφορά δυνατότητα εργασίας τους το Σάββατο, αυτή επιτρέπεται μόνο εφόσον παίρνουν μία (1) ημέρα ρεπό κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εβδομάδας από Δευτέρα έως Παρασκευή. Απασχόληση των Ωφελουμένων κατά την Κυριακή, τις επίσημες αργίες και σε βραδινές ώρες δεν επιτρέπεται από το Πρόγραμμα».

Ως εκ τούτου, ισχύει το 35ωρο (7ωρη-πενθήμερη απασχόληση) και για τους εργαζόμενους στα ΠΚΕ στις εργασίες και ειδικότητες που περιγράφονται στην Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();