πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

ΟΤΑ -Προσλήψεις 2020-2023: Η προθεσμία υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό

Με Έγγραφο το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνει όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α) ότι η δυνατότητα υποβολής εκ μέρους τους του προγραμματισμού προσλήψεων ετών 2020-2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών λήγει την Τρίτη 16/4/2019, ημερομηνία κατά την οποία παύει η δυνατότητα ανάρτησης του σχετικού αρχείου xls (POLYETES2023_) στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου που αφορά θέματα προσωπικού Τ.Α (https://aftodioikisi.ypes.gr/). Φορείς της Τ.Α που, για διάφορους λόγους, δεν αναρτήσουν το συγκεκριμένο αρχείο στον προαναφερθέντα τόπο μέχρι τις 16/4/2019, θα θεωρηθεί ότι έχουν υποβάλλει πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023, με μηδενικές τιμές αναγκών προσλήψεων.

Οι φορείς, με τους οποίους η υπηρεσία μας έχει ήδη επικοινωνήσει κατόπιν εντοπισμού
προβληματικών εγγραφών στον υποβληθέντα πίνακά τους και οι οποίοι, έως σήμερα, δεν έχουν
αναρτήσει το ορθό αρχείο σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, παρακαλούνται να επισπεύσουν τις
ενέργειές τους.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();