πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Σε ΦΕΚ ο διορισμός εργαζομένων του άρθρου 82 Δήμων και ΝΠΙΔ αυτών

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, σήμερα, δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πίνακες διοριστέων προσωπικού, που απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007 (άρθρο 82 του ν. 4483/2017), για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();