πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Προσωπική διαφορά στο Δημόσιο: Καταβολή και στην απόσπαση - Απόφαση του ΕλΣυν

Όπως παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, το epoli.gr, με πρόσφατη απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το αν δημόσιος υπάλληλος που αποσπάται σε άλλη δημόσια υπηρεσία από αυτή στην οποία ανήκει οργανικά, έχει δικαίωμα να διατηρήσει την προσωπική διαφορά του ά. 27 του ν. 4354/2015 ή αν θα πρέπει να αμείβεται με βάση τα μισθολογικά δεδομένα της θέσης στην οποία αποσπάται.
Σημειώνεται ότι, με βάση της διατάξεις του ν. 4354/2015 προέκυψαν αλλαγές στο βασικό μισθό αρκετών κατηγοριών υπαλλήλων του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν προς τα κάτω. Με το ά. 27 του ίδιου ως άνω νόμου, όμως, προβλέφθηκε ότι, για όσους εργάζονταν στο Δημόσιο έως την 31.12.2015 η διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου βασικού μισθού και του έως την προηγούμενη ημερομηνία μισθού τους θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά.
Η ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαφορά περί του αν η προσωπική διαφορά διατηρείται και σε περίπτωση απόσπασης ανέκυψε όταν υπάλληλος αποσπάστηκε από φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης σε Ο.Τ.Α. Ο φορέας υποδοχής, δηλαδή ο Ο.Τ.Α. προς τον οποίο έγινε η απόσπαση, συνέταξε χρηματικό ένταλμα, με το οποίο θα πληρωνόταν το σύνολο των αποδοχών της υπαλλήλου στο ύψος που αυτές ανέρχονταν πριν τη μετακίνησή της, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της προσωπικής της διαφοράς. Η Υπηρεσία Επιτρόπου δεν θεώρησε το χρηματικό ένταλμα, καθότι θεώρησε ότι, η προσωπική διαφορά δεν καταβάλλεται για όσο χρόνο η υπάλληλος είναι αποσπασμένη, ενώ ο Ο.Τ.Α. επέμεινε επανυποβάλλοντας το χρηματικό ένταλμα.
Το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο επιλήφθηκε του θέματος, έλαβε υπόψη του ότι, σύμφωνα με το ά. 23 του ν. 4354/2015, οι υπάλληλοι που αποσπώνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, αλλά και ότι η προσωπική διαφορά σύμφωνα με το ά. 27 του ν. 4354/2015 καταβάλλεται και σε περίπτωση απόσπασης, ενώ, αντίθετα, παύει να καταβάλλεται σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε άλλο φορέα. Αφού, λοιπόν, το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε περαιτέρω ότι είναι νόμιμη η απόσπαση της υπαλλήλου, δηλαδή ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αυτή, έκρινε ότι είναι νόμιμη η δημοσιονομική δαπάνη που αφορά την προσωπική διαφορά και θεώρησε το χρηματικό ένταλμα.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();