πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Γιατί είναι «μειωμένα» τα ποσά της 13ης σύνταξης

Οι κρατήσεις και ο φόρος που δεν υπολόγισαν οι δικαιούχοι και αιφνιδιάστηκαν
Η 13η σύνταξη είναι μια κανονική σύνταξη και όχι κάποιο ειδικό επίδομα και στο πλαίσιο αυτό υπόκειται στις ανάλογες κρατήσεις, όπως και οι συντάξεις όλων των μηνών του έτους.

Αυτό διευκρινίζεται από τον νόμο που ψηφίστηκε προχθές, αλλά και είχε αποσαφηνιστεί έγκαιρα ότι το ποσό της 13ης σύνταξης υπόκειται σε κρατήσεις.
Οι περισσότεροι συνταξιούχοι μπερδεύτηκαν με την κλίμακα υπολογισμού με συντελεστές από 30% μέχρι και 100% επί της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης και θεωρούσαν, ότι θα λάβουν το ποσό που προκύπτει από την απλή μαθηματική πράξη.
Όμως, στο ποσό της 13ης σύνταξης, επιβάλλονται κανονικά οι κρατήσεις που ισχύουν επί των συντάξιμων αποδοχών, τόσο η εισφορά υπέρ του ΕΟΠΠΥΥ (6%), όσο και ο παρακρατούμενος φόρος που αναλογεί στο ποσό της 13ης σύνταξης.
Σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού, στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης εφαρμόζεται το ποσοστό της 13ης σύνταξης (από 30% - 100%) ανάλογα με το ποσό. Ακολούθως υπολογίζεται ο αναλογών φόρος ο οποίος ποικίλει ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και κατόπιν αφαιρείται και η εισφορά υπέρ Υγείας, που ανέρχεται στο 6%.
Αυτό συμβαίνει επειδή η 13η σύνταξη αντιμετωπίζεται από τον νόμο ως κανονική σύνταξη και όχι ως ένα ειδικό επίδομα (όπως π.χ. το κοινωνικό μέρισμα) το οποίο μπορεί να είναι αφορολόγητο και χωρίς κρατήσεις.
Η μόνη διαφορά σε σχέση με τις συντάξιμες αποδοχές των άλλων μηνών είναι ότι δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Τι προβλέπει η διάταξη του νόμου

Ειδικότερα το άρθρο 120 του Ν. 4611/2019 για τη χορήγηση 13ης σύνταξης και στις παραγράφους 2 και 3 αναφέρει ξεκάθαρα τα ακόλουθα:
2. Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Μαΐου του έτους χορήγησής της, ως εξής:
α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.
β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%. 
γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%. 
δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%. Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους. 
3. Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();