πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Eξαιρούνται της μεταβίβασης στο Υπερταμείο 26 ακίνητα του Χαλανδρίου (ΦΕΚ)

Μερική ανάκληση της ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2320).

Ανακαλούμε εν μέρει την ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 απόφασή μας «Μεταβίβαση, κατ' άρθρα 196 παρ.6 και 209 του ν. 4389/2016, ακινήτων στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ’’Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.’’ (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), σύμφωνα με την 86/18.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής», κατά το μέρος αυτής που αφορά τα χίλια ογδόντα τέσσερα (1.084) ακίνητα, τα οποία διαλαμβάνονται στην με αριθμό 100/03.05.2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), τα οποία εξαιρούνται της μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 196 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει, και την παρ. 2 του διατακτικού της ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 απόφασης, όπως τα ακίνητα αυτά εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), παραπλεύρως του οποίου αναγράφεται ο αύξων αριθμός με τον οποίο ο Κ.Α.Ε.Κ. εκάστου εξαιρουμένου ακινήτου διαλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο είναι συνημμένο στην 86/18.06.2018 απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.

Τα ακίνητα του Χαλανδρίου τα οποία εξαιρούνται της μεταβίβασης στο Υπερταμείο (ΦΕΚ 1866Β'/27-5-2019):

4409 051470211002 (Β Παιδικός Σταθμός)
4410 051470279011 (Πυροσβ. Υπηρ.)
4412 051470341005 (Κοιν. Χ.) 
4413 051470341007 (Κοιν. Χ.)
4414 051470512001 (Νομισματοκοπείο) 
4415 051470517001 (παραχώρηση Παιδική Χαρά)
4417 051470615016 (παραχώρηση ΚΕΠ) 
4418 051470622011 (παραχώρηση Κοινόχρηστο) 
4420 051470950001 (παραχώρηση παιδότοπο) 
4426 051471221004 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4427 051471221005 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4428 051471227006 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4429 051471230004 (Α Πυροσβεστική)
4430 051471230005 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4431 051471234002 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4432 051471236006 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4433 051471245012 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4434 051471245015 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4435 051471245021 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4436 051471250004 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4437 051471250005 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4438 051471250006 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4439 051471250007 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4440 051471250008 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4441 051471250009 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
4442 051471250010 (Α Ζώνη Ρεματιάς)
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();