πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Προκήρυξη 3Κ/2018: Ένας εναλλακτικός δρόμος για τους “παρατασιούχους”

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018 ανακοινώθηκαν μέσα στην εβδομάδα κάνοντας πολλούς από τους υποψήφιους εξαιρετικά χαρούμενους, αφού αυτοί κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν μία μόνιμη και σταθερή εργασία, δημιουργώντας, όμως, σε ακόμα περισσότερους στενοχώρια για το λόγο ότι δεν κατάφεραν να είναι μεταξύ των επιτυχόντων και σε κάποιους από αυτούς επιπρόσθετα το αίσθημα της αδικίας. Μεταξύ αυτών των τελευταίων συγκαταλέγονται οπωσδήποτε όλοι εκείνοι οι οποίοι εργάστηκαν στον τομέα της καθαριότητας των Ο.Τ.Α. με συνεχόμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διαρκώς παρατεινόμενες από το έτος 2014 και κάποιοι από αυτούς μέχρι σήμερα. Πρόκειται για τους ανθρώπους που συνηθίσαμε να αποκαλούμε «παρατασιούχους», οι οποίοι, όπως φαίνεται βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε μία κατάσταση επισφαλούς εργασίας, χωρίς καλό αποτέλεσμα για τους περισσότερους από αυτούς.

Πρέπει στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι ειδικά γι’ αυτή την κατηγορία εργαζομένων προβλέφθηκε από το ά. 24 του ν. 4479/2017 η ειδική μοριοδότηση με 17 μόρια ανά μήνα εργασίας και με ανώτερο όριο τους 24 μήνες, η οποία στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στην προκήρυξη 3Κ/2018. Σκοπός αυτής της πρόβλεψης, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις του καλοκαιριού του 2017, ήταν να πριμοδοτηθούν όσοι είχαν προσφέρει στους Δήμους στον δύσκολο τομέα της καθαριότητας έως τότε, καθιστάμενοι όμηροι μέσω της διαδικασίας των διαρκώς παρατεινόμενων συμβάσεων. Όπως, όμως, εγκαίρως είχε προειδοποιήσει ήδη από τότε το epoli.gr, παραθέτοντας και σχετικά παραδείγματα, η μοριοδότηση αυτή δεν θα ήταν αρκετή ώστε να εξασφαλίσει στους παρατασιούχους μία μόνιμη δουλειά, καθώς η μοριοδότηση των κριτηρίων που θέτει το Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη θέσεων ΥΕ εξασφάλιζε προβάδισμα σε άλλους υποψηφίους, έστω και αν αυτοί δεν είχαν απασχοληθεί στον τομέα καθαριότητας των Ο.Τ.Α. κατά το παρελθόν. Εξ όσων βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, πολλοί από τους παρατασιούχους δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018.

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: Τώρα τι γίνεται για όσους απασχολήθηκαν επί 3, 4 ή και 5 συναπτά έτη στην καθαριότητα των Ο.Τ.Α. και τώρα πρέπει να αποχωρήσουν από την εργασία τους, λόγω της πλήρωσης των θέσεών τους από τους επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018;

Ασφαλώς, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο του epoli.gr όσοι συμμετείχαν στην προκήρυξη 3Κ/2018 έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν κατά των αποτελεσμάτων αυτής, είτε υποβάλλοντας αιτήσεις θεραπείας και ζητώντας τον επανυπολογισμό των μορίων τους είτε αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον των Δικαστηρίων στην περίπτωση που ο απόρριψή τους σχετίζεται με λόγους που έχουν να κάνουν με τους όρους της προκήρυξης. Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσοι απασχολήθηκαν επί μακρόν και χωρίς διακοπή τις περισσότερες φορές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου στην καθαριότητα των Ο.Τ.Α., καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν δικαστικά να αναγνωριστεί ότι η σχέση που τους συνέδεε (και κάποιους από αυτούς τους συνδέει ακόμα) με τους Ο.Τ.Α. είναι στην πραγματικότητα αορίστου χρόνου. Όπως πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε γράψει, η αναγνώριση των συβάσεων όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ως μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου είναι κάτι που ένα σημαντικό κομμάτι της νομολογίας των ελληνικών Δικαστηρίων δέχεται.

Επομένως, η προσφυγή των παρατασιούχων στη Δικαιοσύνη με το αίτημα να αναγνωριστεί η σχέση που τους συνδέει με τους Ο.Τ.Α. από τους οποίους απασχολήθηκαν επί μακρόν μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο να οδηγηθούν στο στόχο μία μόνιμης και σταθερής δουλειάς με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας. 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();