πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

3Κ/2018: Άδειες, μετατάξεις, ανταλλαγές πριν τον διορισμό - Τι ισχύει

Η προκήρυξη 3Κ/2018 έδινε στους υποψηφίους τη δυνατότητα να δηλώσουν με την αίτησή τους αρκετές θέσεις προτίμησης. Πολλοί υποψήφιοι σε αναζήτηση μίας θέσης δήλωσαν ότι επιθυμούν να διοριστούν σε Δήμους, οι οποίοι πίστευαν ότι δεν θα προτιμηθούν από πολλούς άλλους συνυποψήφιους τους, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο (δηλαδή δηλώνοντας κατά την κρίση τους «αντιδημοφιλείς» θέσεις) να σιγουρέψουν τον διορισμό τους.
Πράγματι, λοιπόν, κάποιοι κατάφεραν να διοριστούν σε μία τέτοια θέση, η οποία, όμως, συνήθως βρίσκεται μακριά από τον τόπο διαμονής τους.
Η προοπτική της εμφάνισης στο συγκεκριμένο Δήμο και ανάληψης υπηρεσίας εκεί, δημιουργεί όμως σημαντικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα πολλοί από τους υποψηφίους αυτούς να ρωτούν αν μπορούν στο παρόν στάδιο να ανταλλάξουν αμοιβαίως τη θέση τους με κάποιον άλλο, να μετατεθούν ή ακόμα και να πάρουν άδεια με ή άνευ αποδοχών.
Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση είναι μία: Καμία υπηρεσιακή μεταβολή δεν μπορεί να γίνει αν πρώτα δεν γίνει διορισμός. Οι μεταθέσεις και οι άδειες με ή άνευ αποδοχών ρυθμίζονται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων και άλλα σχετικά νομοθετήματα και απαιτούν την ύπαρξη συγκεκριμένων ιδιοτήτων, η βασικότερη εκ των οποίων είναι ο αιτών να είναι δημοτικός υπάλληλος. Η ιδιότητα αυτή δεν μπορεί να αποκτηθεί παρά μόνο με τη δημοσίευση της πράξης διορισμού του υπαλλήλου και σε καμία περίπτωση πριν από αυτή.
Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση, δηλαδή πριν την ολοκλήρωση των διορισμών των υποψηφίων στις θέσεις στις οποίες εμφανίζονται ως επιτυχόντες, δεν μπορούν να γίνουν μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση, όπως μεταθέσεις, μετατάξεις κ.λπ., ούτε μπορούν να πάρουν άδειες κ.ο.κ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμφανιστούν στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. τους οποίους είχαν επιλέξει (έστω και ως τελευταία επιλογή) και να αναλάβουν υπηρεσία. Από εκείνη τη στιγμή και μετά θα μπορούν να διερευνήσουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, και αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται άνευ τηρήσεως ορισμένων διαδικασιών.
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();