πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

3Κ: Τι ισχύει για την αμοιβαία αλλαγή θέσης μεταξύ επιτυχόντων

Είναι τις τελευταίες ημέρες εξαιρετικά συχνά τα ερωτήματα που δέχεται το epoli.gr σχετικά με το αν μπορεί να γίνει αμοιβαία αλλαγή θέσης μεταξύ των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018, δηλαδή αν μπορούν δύο υποψήφιοι, που αμφότεροι πέτυχαν στην προκήρυξη και πρέπει να εμφανιστούν για ανάληψη υπηρεσίας σε συγκεκριμένο Δήμο ο καθένας, να αλλάξουν μεταξύ τους και ο ένας να αναλάβει τη θέση του άλλου.
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική, τουλάχιστον με τα έως σήμερα δεδομένα. Και αυτό για τους εξής λόγους: Πρώτον, οι επιτυχόντες δεν είναι ακόμα δημοτικοί υπάλληλοι. Προκειμένου να γίνουν θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που έχει περιγραφεί σε προηγούμενο άρθρο του epoli.gr. Αφ’ ης στιγμής, όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα λόγο για δημοτικούς υπαλλήλους, δεν εφαρμόζεται γι’ αυτούς ο ν. 3584/2007, δηλαδή ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και όσα ειδικότερα αυτός προβλέπει για τις μετακινήσεις, μεταθέσεις κλπ των δημοτικών υπαλλήλων, ενώ επιπλέον δεν εφαρμόζονται και οι διατάξεις του ν. 4440/2016 σχετικά με το ενιαίο πλαίσιο κινητικότητας στον δημόσιο τομέα. Από τη στιγμή που οι επιτυχόντες θα καταστούν δημοτικοί υπάλληλοι και θα αναλάβουν υπηρεσία στον Δήμο στον οποίο θα διοριστούν, θα μπορέσουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα επί παραδείγματι μίας αμοιβαίας μετάταξης, οι προϋποθέσεις της οποίας θα ρυθμίζονται από το τότε ισχύον πλαίσιο.

Δεύτερον, πρέπει να επισημανθεί ότι η προκήρυξη 3Κ/2018 δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τη δυνατότητα ανταλλαγής θέσεων μεταξύ επιτυχόντων, ενώ, επιπλέον, προς ώρας δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση από το Α.Σ.Ε.Π., σχετικά με το ζήτημα.

Ενόψει αυτών είναι ασφαλές να πούμε ότι, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει δυνατότητα αμοιβαίας αλλαγής θέσεων μεταξύ υποψηφίων, ώστε αυτοί να αναλάβουν υπηρεσία σε Δήμο της επιλογής τους.     

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();