Σ.τ.Π.: Υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση διοικητικής πράξης επανυπολογισμού συντάξεων

Σχετικά με την υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση διοικητικής πράξης επανυπολογισμού των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των αποφάσεων επανυπολογισμού των συντάξεων, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού.

Συνοδευτικά Αρχεία


Από το Blogger.