πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Δημόσιο: Χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις οι αποζημιώσεις για συμπληρωματική εργασία (εγκύκλιος)

Ασφαλιστική «απαλλαγή» ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται επιπλέον ώρες Κυριακές, νυχτερινές ώρες ή και αργίες προκειμένου να συμπληρώσουν τις ώρες που απαιτούνται για να «κλείσουν» 40ωρο απασχόλησης κάθε εβδομάδα.

Με άλλα λόγια, για τις αποζημιώσεις τις οποίες λαμβάνουν για τη συμπληρωματική εργασία τους, δεν θα καταβάλλονται εισφορές.
Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με την οποία υπενθυμίζεται με διάταξη που πέρασε η κυβέρνηση ήδη από το Δεκέμβριο του 2015.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις η καταβολή αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία ή εργασία τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, προβλέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

Όπως διευκρινίζεται, οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται, από την 1η Ιουλίου 2018, σε εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) εξακολουθεί να υπολογίζεται στη βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται.

Οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται, όμως, από 1ην Ιουλίου 2018 σε εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Με άλλα λόγια απαλλάσσονται από εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ αλλά και του ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται, ότι για τους έως 31η Δεκεμβρίου 1992 ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, εξακολουθεί να υπολογίζεται στη βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται.

Πιο αναλυτικά, η διάταξη του Δεκεμβρίου του 2015, προέβλεπε αναλυτικά πως «επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση».

Παράλληλα, «η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής:

-για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το 60% του ωρομισθίου,

-για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το 75% του ωρομισθίου».

Ωστόσο, για αυτές τις αμοιβές, από τον Ιούλιο του 2018, δεν προβλέπονται εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης αλλά και εισφορές εφάπαξ. Συνεπώς το «κομμάτι» αυτό του εργάσιμου βίου (δηλαδή εκείνο που αφορά Κυριακές, νυχτερινές ώρες και αργίες) των εν λόγω υπαλλήλων δεν συνυπολογίζεται στον ασφαλιστικό βίο και, άρα, δεν προσαυξάνει τις μελλοντικές συντάξιμες αποδοχές.

Έτσι, ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος ισχύει από το Μάιο του 2016, δεν εξαιρεί καμία αμοιβή από απασχόληση (μισθωτή, μη μισθωτή) από το ασφαλιστέο εισόδημα, η προαναφερθείσα διάταξη του 2018, εξαιρεί τις αμοιβές από τις ώρες απασχόλησης τις Κυριακές, τις νύχτες και τις εξαιρέσιμες μέρες (π.χ. δημόσιες αργίες) από το ασφαλιστέο εισόδημα. Έτσι μπορεί το δημόσιο να «γλιτώνει» κονδύλια από την μη καταβολή εισφορών, αλλά οι υπάλληλοι που απασχολούνται Κυριακές, νύχτες και αργίες χάνουν μελλοντικές συντάξιμες αποδοχές, όπως σχολιάζουν στο Capital.gr νομικοί κύκλοι.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();