πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Πληθώρα αγωγών για μονιμοποίηση στους Ο.Τ.Α.


Συνεχίζεται τον τελευταίο καιρό η υποβολή αγωγών με τις οποίες εργαζόμενοι σε Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ΙΔΟΧ, οι οποίοι αμείβονται με κονδύλια από το ΕΣΠΑ, ζητούν να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι η αληθής σχέση που τους συνδέει με τους Ο.Τ.Α. είναι αυτή τη εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθότι, όπως υποστηρίζουν με τις αγωγές τους, αφενός μεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν, αφετέρου δε οι συμβάσεις τους ανανεώνονται διαρκώς για πολλά χρόνια και στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς να υπάρχει καμία ή σχεδόν καμία διακοπή μεταξύ των συμβάσεων.
Οι αγωγές των αμειβόμενων από το ΕΣΠΑ έρχονται σε συνέχεια κάποιων δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να αναγνωριστούν ως αορίστου χρόνου και οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που αμείβονται από το ΕΣΠΑ αρκεί να πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια. Ως γνωστό υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. ή στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, όπως επί παραδείγματι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι συνάπτουν κάθε χρόνο σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει μία ημέρα πριν ξεκινήσει η επόμενη, με αποτέλεσμα αυτοί να εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των παιδικών σταθμών, χωρίς όμως να έχουν τα δικαιώματα των συναδέλφων τους που είναι μόνιμοι και έτσι όχι μόνο να υφίστανται διακριτή (άνιση) μεταχείριση, αλλά να βρίσκονται και σε μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια. Όπως μάλιστα πληροφορούμαστε, αγωγές ετοιμάζουν και εργαζόμενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., οι οποίοι απασχολούνται επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους και αναμένεται άμεσα να βρεθούν άνεργοι, καθότι δεν κατάφεραν να διοριστούν με τις διαδικασίες της προκήρυξης 3Κ/2018.

Η υποβολή, όμως, των αγωγών αυτών έρχεται και σε μία εποχή κατά την οποία, όπως όλα δείχνουν, επίκειται κυβερνητική αλλαγή στη χώρα, που ενδέχεται να επηρεάσει την τύχη των αντιδικιών που θα ανοίξουν με την υποβολή τους. Εκτός από το γεγονός ότι ο αρχηγός της -κατά πάσα πιθανότητα- επόμενης κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα θέσει τέρμα στο καθεστώς των διαρκώς ανανεούμενων συμβάσεων, πολύ πιθανό είναι να τροποποιηθεί και το καθεστώς που ισχύει σήμερα αναφορικά με την άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεων, αναιρέσεων κλπ) σε υποθέσεις που αφορούν σε εργατικές διαφορές.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ά. 72 παρ. 2 περ. β’ του ν. 3852/2010, όπως αυτό ίσχυε έως το έτος 2016, ο Ο.Τ.Α. σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί απόφαση με την οποία αναγνωριζόταν ότι η σχέση που συνδέει κάποιον εργαζόμενο με αυτόν είναι αορίστου χρόνου, ήταν υποχρεωμένος να εξαντλήσει τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής, δηλαδή να ασκήσει έφεση, αλλά -αν αυτό χρειαζόταν- και αναίρεση στον Άρειο Πάγο. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι ακόμα και σε περίπτωση ευδοκίμησης μίας αγωγής σε πρώτο βαθμό, πολύ δύσκολα θα μετατρεπόταν μία σχέση εργασίας σε αορίστου χρόνου, καθώς είτε στον β’ βαθμό (στο Εφετείο) ή στον Άρειο Πάγο η απόφαση θα ακυρωνόταν. Με το ά. 54 του ν. 4447/2016, όμως, καταργήθηκε η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να ασκούν εφέσεις. Η νομοθετική αυτή αλλαγή, η οποία συνιστούσε μία ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της έως και σήμερα κυβέρνησης, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί από τους Δήμους (ή τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών), εις βάρος των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις μονιμοποίησης, να μην ασκήσουν ένδικα μέσα με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να γίνουν απευθείας μόνιμοι. Με αυτό τον τρόπο καλύφθηκαν κάποια κενά στα οργανογράμματα των Ο.Τ.Α.

Όπως όλα δείχνουν, η παρ. 2 του α. 72 ν. 3852/2010 αργά ή γρήγορα θα τροποποιηθεί και πάλι στην κατεύθυνση που θα υποχρεώνει τους Ο.Τ.Α. να εξαντλούν τα ένδικα βοηθήματα στις εργατικές διαφορές, καθότι αυτό είναι συμβατό με την πολιτική αντίληψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που, όπως όλα δείχνουν, θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές της 07.07.2019.

Για το λόγο αυτό και ενόψει αυτών των αλλαγών έχουν πληθύνει τον τελευταίο καιρό οι αγωγές όσων επιθυμούν να αναγνωριστούν ως εργαζόμενοι με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου στους Ο.Τ.Α., μεταξύ δε αυτών και οι αμειβόμενοι από κονδύλια του Ε.Σ.Π.Α. ή οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Όσοι δε υποβάλουν αυτές ελπίζουν ότι -σε περίπτωση ευνοϊκού αποτελέσματος στον πρώτο βαθμό- θα προλάβουν να αξιοποιήσουν την υφιστάμενη δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να μην ασκούν ένδικα μέσα και θα αποφύγουν την άσκηση έφεσης ή και αναίρεσης.

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();