πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Αλλαγή στην αμοιβαία μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων

Με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β’ 883) απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», στην οποία προστίθεται το εξής:
«Η προϋπόθεση της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4440/2016 λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον πληρούται και από τους δύο φορείς, άλλως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης ολοκληρώνεται χωρίς την προϋπόθεση αυτή».

Τι λέει η παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4440/2016

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();