πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Εγκύκλιος για τον προϋπολογισμό Δήμων 2020

Εκδόθηκε η εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 2/55677/ΔΠΓΚ/05.07.2019 που αφορά στη κατάρτιση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020 δηλαδή και των δήμων.
Οι δήμοι θα πρέπει να στείλουν προϋπολογισμό πριν από την 01.09.2019 που το ΥΠ.ΕΣ. θα τους διαβιβάσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αφού τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Δήμων εντός του μηνός Αυγούστου (Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, κατάρτιση «προσχεδίου» Προϋπολογισμού από την Εκτελεστική Επιτροπή, κατάρτιση «σχεδίου» Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή).
Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο οι Δήμοι θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά και θα αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. τους ΠΙΝΑΚΕΣ 14 και 14α και τα δημοτικά Ν.Π. τους ΠΙΝΑΚΕΣ 14 και 14γ του Παραρτήματος Β της εγκυκλίου, προκειμένου με βάση τα στοιχεία που περιέχουν αυτοί, να συμπληρωθεί από το ΥΠ.ΕΣ. και να αποσταλεί στο ΓΛΚ ο ΠΙΝΑΚΑΣ VII στον οποίο θα προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2020 του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο οποίος θα επισυναφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το Γ΄μέρος το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να προωθήσει εγκαίρως την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 και της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4270/14, προκειμένου να παρασχεθούν Οδηγίες για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών των Δήμων οικον. έτους 2020.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();