πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Τετράμηνη παράταση για 39 εργαζόμενους του Δήμου Κομοτηνής

Θα συνεχίσουν να εργάζονται έως 4 Νοεμβρίου 2019 

Δήμητρα Συμεωνίδου


Τετράμηνη παράταση για 39 εργαζόμενους του Δήμου Κομοτηνής, έδωσε ο δήμαρχος με απόφασή του. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπέγραψε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την παράταση για 4 επιπλέον μήνες του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (8/2018).
Η τετράμηνη παράταση αφορά όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ακόμα κι αν οι συμβάσεις τους έχουν λήξει. Υλοποιείται έτσι η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας ώστε να μην υπάρξουν χρονικά κενά μεταξύ των δύο κύκλων του προγράμματος, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των φορέων που υποστηρίζονται από το τρέχον πρόγραμμα και των απασχολούμενων σε αυτό.
Στον Δήμο Κομοτηνής δόθηκε τετράμηνη παράταση σε 39 εργαζόμενους έως 4-11-2019,  µετά το πέρας της οκτάµηνης διάρκειας απασχόλησης (από 5-11-2018 έως 4-7-2019).
Αναλυτικότερα: 

Α. Στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:  

 1. για το έργο «∆ράσεις Καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων πόλης και οικισµών»: 3 εργαζόμενοι 
 2. για το έργο «Καταγραφή Παρακολούθησης Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων»: 1 εργαζόμενος 
 3. για το έργο «∆ράσεις συντήρησης/αποκατάστασης/αναβάθµισης/επέκτασης αστικού πρασίνου»: 1 εργαζόμενος 
 4. για το έργο «Καταγραφή στοιχείων περιβαλλοντική παρακολούθηση προγράμματος ανακύκλωσης Δήμου Κομοτηνής» 3 εργαζόμενοι
Β. Στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναµικού: 
 1. για το έργο «Υποστήριξη και αναβάθµιση των διοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής»: 7 εργαζόμενοι
Γ. Στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών: 
 1. για το έργο «∆ράσεις υποστήριξης λειτουργίας διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών»: 2 εργαζόμενοι
 2. για το έργο «∆ράσεις βελτίωσης λειτουργίας αποθηκών»: 2 εργαζόμενοι
∆.- Στη ∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης: 
 1. για το έργο «∆ράσεις υποστήριξης διεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης»: 1 εργαζόμενος
Ε. Στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. για το έργο «Ψηφιοποίηση αρχείου ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών»: 3 εργαζόμενοι
 2. για το έργο «Υποστήριξη λειτουργίας ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»: 2 εργαζόμενοι
 3. για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού»: 2 εργαζόμενοι
ΣΤ. Στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών
 1. για το έργο «∆ράσεις αναβάθµισης ενίσχυσης δηµοτικών υπηρεσιών σίτισης»: 1 εργαζόμενος
 2. για το έργο «∆ράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών Οµάδων»: 5 εργαζόμενοι
 3. για το έργο «∆ράσεις αναβάθµισης δηµοτικών βιβλιοθηκών»: 1 εργαζόμενος
Ζ. Στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας ∆ήµου Κοµοτηνής:
 1. για το έργο «Αναβάθµιση διοικητικών υπηρεσιών Υπηρεσίας ∆όµησης»: 5 εργαζόμενοι 
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();