πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Αυτή είναι η ρύθμιση για τους υποψηφίους της 3Κ - Τι προβλέπει

Όπως είχε αναγγείλει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος κι έγραψε πρώτο με ρεπορτάζ του από το Υπουργείο Εσωτερικών το epoli.gr και έκανε γνωστό κι σήμερα, με συνέντευξή του, γνωστοποιήθηκε η ρύθμιση, που επιλύει προβλήματα υποψηφίων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και τις 8.166 μόνιμες θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμων, που προέκυψαν από την καθυστέρηση των οριστικών πινάκων.

Η πρόβλεψη - ρύθμιση
1. Το άρθρο 3 της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 (B’ 272) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητά τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά, κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύoυν και για όσες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διοριστέων και εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ο διορισμός τους.

3. Κατ΄ εξαίρεση, η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών διορισμού για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, παρατείνεται έως 30/8/2019.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();