πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι εξαιρούνται από τη μείωση του 60%

Νέα δεδομένα καθιερώθηκαν με την έναρξη ισχύος του «νόμου Κατρούγκαλου» (από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά) για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Το newsbreak.gr αναλύει τι ισχύει για όσους «απόμαχους της εργασίας» εξακολουθούν να απασχολούνται.

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, σε περίπτωση που προκύπτει απασχόληση συνταξιούχου από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του. Σε περίπτωση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος (υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχόλησης (πρώην ΕΤΑΑ) η σύνταξη περικόπτεται κατά 60% για το σύνολο του μήνα που ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα.
Επίσης, περικοπή της σύνταξης υφίστανται οι συνταξιούχοι που διορίζονται σε θέσεις αιρετών οργάνων ΟΤΕ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ.
Όσον αφορά στην εισφορά ασθένειας επισημαίνεται ότι «ο απασχολούμενος συνταξιούχος υποχρεούται στην καταβολή εισφοράς για ασθένεια επί του μισθού ή των ημερομισθίων ή του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της απασχόλησης, αλλά γίνεται και παρακράτηση εισφοράς ασθένειας επί της σύνταξης».
Ποιοι εξαιρούνται
  • Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων από 1/1/2017 του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (το νέο πλαίσιο θα ισχύσει για αυτή την κατηγορία από το 2025 και μετά).
  • Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων μέχρι 12/5/2016 που αποκτούν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
  • Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων μετά την 13η Μαΐου 2016, που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας ύψους έως τις 4.923,12 ευρώ.
  • Δεν περικόπτονται οι συντάξεις των συνταξιούχων που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα.
  • Εξαιρούνται από περικοπή ή πλήρη αναστολή σύνταξης, οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδας ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο ανάληψης εργασίας μετά την συνταξιοδότηση (καταλαμβάνονται από τις προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 ρυθμίσεις).
Τι ίσχυε
Με βάση το προϊσχύον καθεστώς, για όσους συνταξιούχους αναλάμβαναν εργασία πριν το 55ο έτος της ηλικίας, αναστελλόταν η καταβολή της σύνταξης. Για τους μεγαλύτερους ηλικιακά, το ποσό της σύνταξης που ήταν πάνω από τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (785,4 ευρώ το μήνα) αποδιδόταν μειωμένο κατά 70%.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();