πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Aλλαγές στα εργασιακά κόντρα στον ΣΕΒ

Η πρόσβαση των εργαζομένων στο "Εργάνη", ο έλεγχος των στοιχείων και το ανάχωμα σε απολύσεις
Θεαματικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες κατοχυρώνουν τη θέση των εργαζομένων τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, παρά τις έντονες αντιδράσεις του ΣΕΒ και άλλων εργοδοτικών φορέων.

Μετά την αλλαγή της διαδικασίας των απολύσεων, από μεθαύριο Πέμπτη, 4 Ιουλίου οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στην ΕΡΓΑΝΗ, όπου θα μπορούν να βλέπουν ότι δηλώνει γι΄ αυτούς ο εργοδότης τους, ενώ παράλληλα οι αποζημιώσεις των απολύσεων θα καταβάλλονται μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ενώ αλλάζει και η διαδικασία καταχώρησης του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων.
Σε συνδυασμό με την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, οι εργοδοτικοί φορείς αντιδρούν, στην προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι βέβαιο ότι μετά τις εκλογές θα πιέσουν για ανατροπές και επιστροφή στα μνημονιακά χρόνια.
Άποψη του ΣΕΒ είναι πως «οι ευέλικτες απολύσεις, απελευθερώνουν τις προσλήψεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»!
Σε ότι αφορά στην πρόσβαση των εργαζομένων στην ΕΡΓΑΝΗ, αυτή θα γίνεται από όλους εργαζόμενους είτε με πλήρη απασχόληση είτε με μερική, είτε μαθητευόμενοι είτε πρακτικά ασκούμενοι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπ. Εργασίας, από την 4η Ιουλίου και μετά οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο ΕΡΓΑΝΗ και θα μπορούν να μάθουν αν τους δηλώνει ο εργοδότης, με ποια σχέση εργασίας, ποιο είναι το ωράριο και ο μισθός τους.
Παράλληλα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Η πρόσβαση των εργαζομένων, ωφελουμένων, μαθητευομένων, πρακτικά ασκουμένων φοιτητών/σπουδαστών σε στοιχεία και δεδομένα των υποβληθέντων μετά την 1η/1/2017 εντύπων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση, την απασχόλησή τους, το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν, τη μαθητεία ή την πρακτική τους άσκηση είναι δυνατή μετά την μετάπτωση των υποδομών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στις υποδομές g - cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών».
Επίσης αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι, ωφελούμενοι, μαθητευόμενοι και πρακτικά ασκούμενοι φοιτητές/σπουδαστές έχουν πρόσβαση, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, σε στοιχεία και δεδομένα των υποβληθέντων μετά την 1η/1/2017 εντύπων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση, την απασχόλησή τους, το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν, τη μαθητεία ή την πρακτική τους άσκηση.
Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα μπορεί να εισέρχεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να βλέπει τα προσωπικά στοιχεία της σύμβασης του και τον τρόπο που τον έχει καταχωρήσει ο εργοδότης στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Θα τσεκάρει δηλαδή, τις ώρες εργασίας για τις οποίες έχει καταχωρηθεί στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, τον μισθό, τις υπερωρίες του, την ασφάλισή του κ.λπ. Εάν διαπιστώσει ότι «κάτι δεν πάει καλά» δηλαδή όσα έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει η επιχείρηση δεν ανταποκρίνονται στα όσα δηλώνονται στην ΕΡΓΑΝΗ, τότε θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξηγήσεις και βέβαια να καταγγείλει τον εργοδότη στο ΣΕΠΕ.
Η ρύθμιση αποτελεί μία ακόμη διασφάλιση απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, ειδικά σε επιχειρήσεις που άλλα δηλώνουν στην ΕΡΓΑΝΗ και άλλα εφαρμόζουν στην πράξη.
Οι κυριότερες παραβάσεις στην εργατική νομοθεσία, αφορούν στη εργασία με πλήρη απασχόληση, αλλά δηλώνεται ως μερική απασχόληση και φυσικά μερική ασφάλιση. Έτσι ο εργοδότης επωφελείται και από την πληρωμή λιγότερων εισφορών, αλλά και κατεβάζει τον πήχη των καθαρών εσόδων της επιχείρησης.
Η ΕΡΓΑΝΗ, αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), κατά τους ελέγχους που πραγματοποιεί στις επιχειρήσεις προκειμένου να διακριβώσει το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων.
Μέχρι τώρα, πρόσβαση στο σύστημα έχουν μόνο οι επιχειρήσεις και μόνο για να κοινοποιούν τα στοιχεία που αφορούν στους εργαζόμενους που απασχολούν.

Οι αιτιολογημένες απολύσεις

Σε εφαρμογή τέθηκε και η αλλαγή της διαδικασίας των απολύσεων, οι οποίες πλέον πρέπει να είναι αιτιολογημένες, από την πλευρά του εργοδότη.
Πλέον θα πρέπει να αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α' 5) ως εξής:

  1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,
  2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και
  3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.
Δηλαδή η επιχείρηση που θα αναγγέλλει μία απόλυση, υποχρεωτικά θα σημειώνει και έναν από  τους τρεις λόγους, για τους οποίους την αποφάσισε. Μέχρι πρότινος, ο νόμος προέβλεπε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ο εργαζόμενος θα έπρεπε να αποδείξει ότι ο λόγος της απόλυσής του ήταν αβάσιμος, ενώ τώρα ο εργοδότης είναι εκείνος που θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι ο λόγος της απόλυσης είναι «βάσιμος».
Δηλαδή, με βάση τα ισχύοντα έως 16 Μαΐου 2019 (από 17 Μαΐου 2019 ισχύει το νέο καθεστώς) η καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου μπορούσε να γίνει για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, υπό την προϋπόθεση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και εφόσον δεν υπήρχε καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη για απόλυση του εργαζομένου.
Επίσης, με τα έως τώρα ισχύοντα, εφόσον ο εργαζόμενος αμφισβητούσε την εγκυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, θα έπρεπε να επικαλεστεί και να αποδείξει τους λόγους που καθιστούσαν την απόλυση καταχρηστική και εντεύθεν άκυρη.
Με το νέο Κοινοτικό και Εθνικό πλαίσιο, εάν ο εργοδότης δεν πείσει για τη βασιμότητα του λόγου της απόλυσης, θα υποχρεωθεί να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο!
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();