Δήμος Χαλανδρίου: Απαλλοτρίωση του κτιρίου και του κτήματος Δουζένη (ΦΕΚ)

Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Νομού Αττικής και ειδικότερα στο Ο.Τ. 276, με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Τ4- Τ5-Α ακίνητο επί των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Σαλαμίνος, εντός του οποίου βρίσκεται κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο με την 13314/3064/27-05-1999 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ΄ 498), με καθορισμό νέας οικοδομικής γραμμής, χαρακτηρισμό του περιβάλλοντος χώρου του διατηρητέου κτιρίου ως κοινόχρηστου χώρου, δημιουργία νέου Ο.Τ. 276Α καιέγκριση πεζοδρόμου, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200.


Από το Blogger.